Top thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023, mặc dù xuất khẩu sang các thị trường chủ lực giảm. Nhóm hàng nông nghiệp ghi nhận tăng trưởng đáng chú ý.

Top thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu của Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023 do giảm tổng cầu trên thế giới, đặc biệt là đối với hàng tiêu dùng không thiết yếu. Tuy nhiên, nhờ các nỗ lực trong việc đa dạng hóa thị trường và tận dụng cơ hội từ sự phục hồi của các thị trường lớn, Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu. Mức độ suy giảm xuất khẩu và tác động đến từng thị trường xuất khẩu cũng có sự khác nhau.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023

Với kim ngạch ước đạt 96,78 tỷ USD, giảm 11,6% so với năm trước. Đây chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trung Quốc đứng thứ hai

Với kim ngạch ước đạt 61,67 tỷ USD, tăng 6,4%. Cả hai thị trường này đã giúp Việt Nam duy trì xuất khẩu trong bối cảnh suy giảm xuất khẩu sang các thị trường khác.

Các thị trường khác cũng ghi nhận mức giảm trong xuất khẩu của Việt Nam

Xuất khẩu sang EU giảm 5,9%, ước đạt 44,05 tỷ USD. Xuất khẩu sang ASEAN giảm 4,1%, ước đạt 32,74 tỷ USD. Xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 3,4%, ước đạt 23,49 tỷ USD. Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 3,2%, ước đạt 23,47 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu sang các thị trường châu Phi, Đông Âu, Bắc Âu, Tây Á tăng, cho thấy những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa thị trường và khai thác các thị trường mới.

Trong năm 2023, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tiếp tục đóng góp quan trọng

Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản ghi nhận tăng trưởng đáng chú ý, là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này ước đạt 32,56 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu rau quả tăng gần 66%, đạt 5,57 tỷ USD. Xuất khẩu gạo tăng 39,3%, đạt 4,8 tỷ USD. Nhóm hàng này chiếm tỷ trọng 9,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Mặc dù xuất khẩu của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong năm 2023, nhưng nhờ các nỗ lực đa dạng hóa thị trường và tận dụng cơ hội từ sự phục hồi của các thị trường lớn, Việt Nam đã duy trì được xuất khẩu và ghi nhận tăng trưởng trong một số ngành hàng. Việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp cũng đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu của cả nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trong năm 2023, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là gì?,Các nhóm hàng nào trong lĩnh vực nông nghiệp ghi nhận tăng trưởng trong xuất khẩu?