TP HCM: Đạt tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường cao, nhưng số tiền thực chi đến người dân còn thấp

TP HCM: Đạt tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường cao, nhưng số tiền thực chi đến người dân còn thấp

TP HCM giải ngân vốn bồi thường hơn 24.100 tỉ đồng

Tính đến ngày 15-12, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, toàn thành phố đã giải ngân vốn bồi thường trong năm 2023 với số tiền hơn 24.100 tỉ đồng, đạt tỷ lệ gần 88%. Tuy nhiên, mặc dù số tiền giải ngân cao nhưng số tiền thực chi đến người dân lại còn thấp.

Số vốn bồi thường đạt 27.479 tỉ đồng

Trong số vốn bồi thường năm 2023, tổng số vốn được giao là 21.819 tỉ đồng. Nếu tính cả số vốn năm 2022 đã thực hiện tiếp tục trong năm 2023, tổng số vốn bồi thường là 27.479 tỉ đồng. Điều này cho thấy TP HCM đã đạt mức giải ngân đáng kể trong việc bồi thường các dự án.

Thủ Đức khánh thành cầu Long Đại sau nhiều năm chậm trễ

Gần đây, TP Thủ Đức đã khánh thành cầu Long Đại sau nhiều năm chậm trễ do vướng mắc trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là một trong những dự án quan trọng đối với sự phát triển của TP HCM.

Số tiền thực chi đến người dân còn thấp

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy số tiền thực chi đến người dân còn thấp. Ông/Bà Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch UBND quận 5, lý giải việc này nằm ở khâu thủ tục nhận tiền. Ông/Bà Trung cho biết, trên địa bàn quận 5 có 2 dự án giải ngân vốn bồi thường là Trung tâm y tế quận và xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng. Quận 5 đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và đủ điều kiện chi tiền bồi thường cho người dân, tuy nhiên, chỉ có 1 hộ dân mới nhận được hơn 12 tỉ đồng. Còn lại, nhiều hộ dân chưa nhận được tiền do các yếu tố như thừa kế, đồng sở hữu chưa được xác nhận hoặc chưa thống nhất trong nội bộ gia đình.

Công tác giải thích và tuyên truyền tiếp tục được thực hiện

Để giải quyết vấn đề này, quận 5 đang tiến hành công tác vận động, tuyên truyền và giải thích cho người dân về quy trình nhận tiền bồi thường. Ông/Bà Trung cũng cho biết rằng chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ và hướng dẫn người dân trong việc kê khai di sản thừa kế để sớm nhận được tiền bồi thường.

Còn dự án bồi thường tại quận 3

Trên địa bàn quận 3, vẫn còn dự án bồi thường và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ông/Bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 3, cho biết Kho bạc Nhà nước TP HCM đã chuyển vốn bồi thường 423 tỉ đồng về Kho bạc quận. Ông/Bà Bình cũng thông tin rằng khi thành phố có chủ trương thực hiện lại công tác bồi thường trên địa bàn quận 3, sẽ giải ngân được 419/423 tỉ đồng.

Việc giải ngân vốn bồi thường là một bước quan trọng trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, cần có sự hỗ trợ và tuyên truyền đầy đủ để đảm bảo số tiền bồi thường được thực chi đến người dân một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao số tiền thực chi đến người dân vẫn còn thấp mặc dù đã có hơn 24.100 tỷ đồng được giải ngân?,Quận nào đã hoàn thành việc giải ngân 100% và đã bồi thường cho người dân?