TP.HCM hướng tới tăng trưởng GRDP 7,5 - 8% vào năm 2024

HĐND TP.HCM đã thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8% vào năm 2024, với mục tiêu phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh.

TP.HCM hướng tới tăng trưởng GRDP 7,5 - 8% vào năm 2024

Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (HĐND TP.HCM) đã thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng Gross Regional Domestic Product (GRDP) từ 7,5 - 8% vào năm 2024. Đây là mục tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024 trong kỳ họp thứ 13. Chủ đề chính của năm 2024 là "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội". Mục tiêu tổng quát là tận dụng những thuận lợi và thời cơ, đặc biệt là các cơ chế và chính sách đã được ban hành từ Trung ương, như Nghị quyết số 31-NQ/TW và Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Các biện pháp thúc đẩy phát triển

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP 7,5 - 8% vào năm 2024, TP.HCM sẽ tập trung vào các biện pháp sau:

  1. Nâng cao chất lượng quản lý và triển khai quy hoạch: TP.HCM sẽ tăng cường công tác quản lý và triển khai quy hoạch, đồng thời tăng cường huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực. Đặc biệt, TP.HCM sẽ tận dụng những kết quả đạt được trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, y tế, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các dự án trọng điểm về liên kết vùng.
  2. Phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh: TP.HCM sẽ tận dụng lợi thế về hạ tầng, thị trường, nhân lực và điều kiện đặc thù để phát triển mạnh kinh tế số. Đồng thời, TP.HCM sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả chính quyền đô thị. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy tương tác giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
  3. Đối mặt với khó khăn và thách thức: TP.HCM nhận diện rõ khó khăn và thách thức mà thành phố sẽ đối mặt trong thời gian tới. Để kịp thời thích ứng và điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, TP.HCM sẽ đề nghị UBND Thành phố phân tích sâu, đánh giá toàn diện và dự báo các tình huống về kinh tế - xã hội năm 2024. Điều này nhằm tập trung đầu tư và hỗ trợ các ngành, lĩnh vực đang và có khả năng gặp khó khăn trong thời gian tới.
Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

Ngoài chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8%, HĐND TP.HCM cũng đã thống nhất 18 chỉ tiêu khác về kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, có 5 chỉ tiêu về kinh tế, bao gồm hoàn thành 100% chi tiêu thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tổng thu du lịch đạt trên 190.000 tỷ đồng và đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 100% hạ tầng công nghệ thông tin được rà soát, nâng cấp và đảm bảo liên thông kết nối từ TP đến cấp quận huyện và phường xã, TP.HCM nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số cấp tỉnh.

Ngoài ra, còn có 4 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về đô thị và 2 chỉ tiêu về cải cách hành chính, 3 chỉ tiêu về quốc phòng an ninh.

Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND TP.HCM

Phát biểu tại buổi bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các nghị quyết đã được thông qua. Bà cũng đề nghị UBND Thành phố triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8%.

Kết luận

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8% vào năm 2024, TP.HCM đặt nền tảng cho việc phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh. Qua đó, thành phố hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong năm 2024 là bao nhiêu?,Các chỉ tiêu khác trong Nghị quyết bao gồm những gì?