TP HCM tăng cường xử phạt công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Trong năm 2023, Cục Thuế TP HCM đã rà soát và xử lý hơn 7.000 công ty sử dụng hóa đơn không hợp pháp, thu hơn 460 tỷ đồng tiền thuế và phạt.

TP HCM tăng cường xử phạt công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Trong năm 2023, Cục Thuế TP HCM đã tiến hành rà soát và xử lý hơn 7.000 công ty sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Điều này được thông báo tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024. Cục Thuế TP HCM đã tăng cường việc xác định các công ty có dấu hiệu gian lận trong việc sử dụng hóa đơn và tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật.

Theo số liệu, trong năm 2023, Cục Thuế TP HCM đã rà soát và xử lý tổng cộng 7.083 công ty sử dụng 96.716 hóa đơn không hợp pháp mua từ 524 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu và phạt là 463,6 tỷ đồng.

Ngoài việc xử phạt các công ty sử dụng hóa đơn không hợp pháp, ngành thuế TP HCM cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử tự giác kê khai và nộp thuế. Đồng thời, Cục Thuế TP HCM đã phối hợp với các sở, ban ngành trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa, các doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, và kiểm tra các công ty đối tác của nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam.

Kết quả là, trong năm 2023, Cục Thuế TP HCM ước tính đã thu hồi và truy thu tổng cộng gần 217,2 tỷ đồng tiền thuế điều chỉnh tăng, truy thu và phạt đối với 5.890 người nộp thuế, bao gồm hộ bán hàng online, cá nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm nội dung thông tin số và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đối với công tác hoàn thuế, tính đến hết ngày 30-11, Cục Thuế TP HCM đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 1.025 hồ sơ với tổng số tiền hoàn 7.012 tỷ đồng. Cục cũng đã thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế và đã truy hoàn thuế, xử phạt 125,3 tỷ đồng.

Về nợ thuế, tính đến 30-11, Cục Thuế TP HCM đã thực hiện các biện pháp xử lý và thu hồi tổng cộng 23.000 tỷ đồng, đạt 88,2% so với cùng kỳ.

Với những nỗ lực trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước, năm 2023, Cục Thuế TP HCM dự kiến thu được tổng cộng 318.288 tỷ đồng tiền thuế nội địa, đạt 98,4% dự toán pháp lệnh và bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2024, Cục Thuế TP HCM sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn tài chính để tái sản xuất và kinh doanh. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử và hệ thống báo cáo đánh giá rủi ro về hóa đơn điện tử để kiểm soát, chống gian lận và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Cục Thuế TP HCM cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, đảm bảo tuân thủ chính sách pháp luật thuế của các doanh nghiệp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Cục Thuế TP HCM đã truy thu và xử phạt bao nhiêu công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trong năm 2023?,Tổng số tiền thu nội địa ước đạt của Cục Thuế TP HCM trong năm 2023 là bao nhiêu?