TP HCM: Thách thức và cơ hội để hoàn thành 200 km đường sắt

TP HCM phải hoàn thành 200 km đường sắt trong 12 năm tới để đáp ứng yêu cầu phát triển. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để đột phá và khác biệt.

TP HCM: Thách thức và cơ hội để hoàn thành 200 km đường sắt

TP HCM đang đối mặt với thách thức lớn khi phải hoàn thành 200 km đường sắt trong vòng 12 năm tới để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thành phố đột phá và khác biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Kết luận số 49 về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Chính trị thông qua.

Trong kết luận này, TP HCM được yêu cầu hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị vào năm 2035. Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng thêm 200 km đường sắt, bên cạnh gần 20 km đã có hiện tại.

Để đối phó với thách thức này, TP HCM cần có cách tiếp cận và cách làm hoàn toàn mới, đột phá và khác biệt.

Ông Nguyễn Quốc Hiển, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM, đã nhấn mạnh điều này tại tọa đàm với chủ đề "Kết luận số 49 và Nghị quyết số 98 - Cơ hội và thách thức cho đường sắt đô thị TP HCM".

Để thực hiện Kết luận số 49, TP HCM cần có một đề án tổng thể với tên gọi Đề án đầu tư hệ thống đường sắt đô thị TP HCM.

Đề án này phải bao gồm toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị, không chỉ là 1-2 tuyến. Ngoài ra, TP HCM cần nghiên cứu các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xã hội hóa và đa dạng nguồn lực phù hợp với từng giai đoạn của dự án.

Việc đảm bảo nguồn vốn đầu tư cũng là một vấn đề quan trọng. Tiến sĩ Trần Du Lịch đề xuất sử dụng hình thức trái phiếu quốc tế và vay thương mại thay vì vốn vay ODA để tránh gánh nợ. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả cho dự án.

Ngoài ra, TP HCM cần có sự hỗ trợ từ Quốc hội với cơ chế huy động vốn, chọn thầu và chọn mua sắm thiết bị. Điều này sẽ giúp đảm bảo triển khai dự án một cách thuận lợi và hiệu quả.

Bên cạnh những thách thức, việc hoàn thành 200 km đường sắt cũng mang lại nhiều cơ hội cho TP HCM.

Ông Hoàng Ngọc Tuân, quyền Giám đốc Ban Chuẩn bị Đầu tư, cho rằng Kết luận số 49 là cơ hội lịch sử cho ngành đường sắt và sự phát triển của TP HCM. Thành phố có thể tiến nhanh trên con đường trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á và điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Việc hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị cũng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TP HCM. Đây là mục tiêu quan trọng để thành phố trở thành một trung tâm đô thị hiện đại và bền vững.

Để đạt được mục tiêu này, TP HCM đã lập kế hoạch chi tiết. Theo đó, vào năm 2024, TP HCM sẽ xây dựng Đề án phát triển Hệ thống đường sắt đô thị TP HCM. Năm 2025, thành phố sẽ hoàn thành xây dựng mô hình tổ chức và quản lý nguồn nhân lực. Năm 2028, quy hoạch và thu hồi đất sẽ hoàn thành, đồng thời thu xếp nguồn lực tài chính khoảng 25 tỉ USD cho toàn bộ hệ thống. Cuối cùng, từ năm 2028 đến năm 2035, sẽ diễn ra công tác thi công và cung cấp vật tư thiết bị.

TP HCM đang đứng trước một thách thức lớn nhưng cũng là một cơ hội để phát triển. Việc hoàn thành 200 km đường sắt sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đưa TP HCM trở thành một trung tâm đô thị hiện đại và phát triển.

[question] TP HCM cần hoàn thành bao nhiêu km đường sắt đô thị trong 12 năm tới?,Các ý kiến đóng góp nào đã được đưa ra để thúc đẩy phát triển đường sắt tại TP HCM?