TP HCM thu gần 3.800 tỉ đồng từ phí cảng biển: Đề án thu phí cảng biển đạt kết quả tích cực

TP HCM thu gần 3.800 tỉ đồng từ phí cảng biển: Đề án thu phí cảng biển đạt kết quả tích cực

TP HCM đã thu được hơn 3.800 tỉ đồng từ việc đóng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển

TP HCM đã thu được hơn 3.800 tỉ đồng từ việc đóng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển, theo thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển TP HCM (gọi tắt là Đề án thu phí cảng biển) do Sở Giao thông Vận tải TP HCM tổ chức vào ngày 22 tháng 12.

Kết quả tích cực sau 20 tháng triển khai

Sau 20 tháng triển khai Đề án thu phí cảng biển, đa số doanh nghiệp đã tuân thủ việc đóng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển TP HCM. Phần lớn các doanh nghiệp cảng đã phối hợp tốt trong việc kiểm soát hàng hóa và hạn chế hàng hóa qua cảng khi có yêu cầu hạn chế của Cảng vụ.

Từ 1 tháng 4 năm 2022 đến 15 tháng 12 năm 2023, hệ thống thu phí đã có hơn 68.800 doanh nghiệp đăng ký, với mỗi ngày có từ 2.000 đến 3.000 doanh nghiệp khai báo và nộp phí. Tuy nhiên, số thu phí này chỉ đạt khoảng 92% so với mục tiêu đề ra trong Đề án thu phí cảng biển. Nguyên nhân chưa đạt mục tiêu được cho là do tình hình kinh tế thế giới chung ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp, khiến chúng giải thể hoặc đang trong giai đoạn hồi phục.

Sử dụng nguồn thu để phát triển hạ tầng giao thông

Với nguồn thu từ Đề án thu phí cảng biển, Hội đồng nhân dân TP HCM đã thông qua danh mục các dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông khu vực cảng biển, bao gồm tổng cộng 27 công trình. Trên cơ sở của Đề án thu phí, đã có 15 dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí 24.000 tỉ đồng. Trong số đó, có 6 dự án đã có chủ trương đầu tư và 9 dự án đã giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Ngoài ra, còn có nhóm các dự án đang đề xuất mới bố trí bổ sung vào Kế hoạch trung hạn 2021-2025 với nguồn vốn 936 tỉ đồng.

Các dự án này bao gồm việc xây dựng Vành đai 2 từ đoạn cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái (kinh phí 9.047 tỉ đồng) và từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng (kinh phí 5.570 tỉ đồng), mở rộng Vành đai 2 từ đoạn cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy (kinh phí 1.219 tỉ đồng) và từ cầu Mỹ Thủy đến đường Nguyễn Duy Trinh (kinh phí 2.300 tỉ đồng), mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái (kinh phí 1.200 tỉ đồng), xây dựng cầu Cát Lái (kinh phí 8.800 tỉ đồng), xây dựng Vành đai 3 từ đoạn Tân Vạn đến Nhơn Trạch và mở rộng đường Đồng Văn Cống.

Đề án thu phí cảng biển đã đạt kết quả tích cực, đảm bảo nguồn thu để phát triển hạ tầng giao thông khu vực cảng biển TP HCM. Việc thu phí này không chỉ đảm bảo nguồn tài chính cho các dự án kết nối hạ tầng, mà còn góp phần quan trọng vào việc kiểm soát hàng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng biển TP HCM.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Sau 20 tháng triển khai, Đề án thu phí cảng biển tại TP HCM đã thu được bao nhiêu tỉ đồng?,Tại TP HCM, nguồn thu từ việc thu phí cảng biển được sử dụng để đầu tư vào những dự án gì?