TP HCM thu hồi số tiền tham nhũng lớn trong năm 2023

TP HCM thu hồi bao nhiêu tiền tham nhũng trong năm 2023?
Tổng số tiền thu hồi từ các vụ án tham nhũng, kinh tế trong năm 2023 tại TP HCM đã đạt con số ấn tượng, chứng tỏ sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc phòng chống tham nhũng.

TP HCM thu hồi số tiền tham nhũng lớn trong năm 2023

Trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM đã thông báo về kết quả thi hành án thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trong năm 2023. Các con số thống kê cho thấy sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc phòng chống tham nhũng và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Tổng số việc phải giải quyết

Trong năm 2023, Cục THADS TP HCM đã phải giải quyết tổng cộng 471 việc thuộc các vụ án tham nhũng, kinh tế. Trong số đó, có 326 việc đã đáp ứng điều kiện thi hành án, 128 việc chưa đáp ứng điều kiện thi hành án (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), 9 việc bị hoãn thi hành án, 3 việc tạm đình chỉ và 172 việc đã hoàn thành thi hành án (đạt tỉ lệ 52,6% trên số có điều kiện thi hành). Ngoài ra, còn có 295 việc được chuyển sang kỳ sau để tiếp tục giải quyết.

Số tiền thu hồi

Tổng số tiền phải giải quyết trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trong năm 2023 là hơn 74.770 tỉ đồng, trong đó có hơn 580 tỉ đồng được ủy thác. Tổng số tiền phải thi hành án là hơn 74.190 tỉ đồng.

Trong số đó, đã thu hồi được hơn 17.783 tỉ đồng do bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (đạt tỉ lệ 42,84% trên số có điều kiện thi hành là hơn 41.511 tỉ đồng). Ngoài ra, còn có hơn 336 tỉ đồng bị hoãn thi hành án, hơn 85 tỉ đồng tạm đình chỉ và hơn 56.406 tỉ đồng được chuyển sang kỳ sau để tiếp tục thu hồi.

Nỗ lực của các cơ quan chức năng

Cục THADS TP HCM cũng đã thể hiện sự nỗ lực trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng khác để giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đối với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Cục đã thường xuyên chỉ đạo chấp hành viên và tổ chấp hành viên tập trung tổ chức thi hành án và đều đặn báo cáo tiến độ tổ chức thi hành về tiền và tài sản.

Tổng số vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại TP HCM là 40 vụ án. Trong số đó, đã hoàn thành thi hành án cho 3 vụ án, bao gồm vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, vụ Vũ Huy Hoàng và vụ Phan Văn Anh Vũ do Cục THADS TP Hà Nội ủy thác.

Ngoài ra, Cục THADS TP HCM cũng đã tiến hành cấn trừ nghĩa vụ thi hành án và hạch toán giá trị tài sản trong các vụ án. Đã có 2 tài sản lớn tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn được giao để thực hiện việc cấn trừ nghĩa vụ thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh, với giá trị hơn 17.372 tỉ đồng. Ngoài ra, Cục cũng đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế, xác minh và xử lý tài sản để thu hồi hơn 200 tỉ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Sự thu hồi số tiền lớn trong năm 2023 tại TP HCM chứng tỏ sự quyết tâm và nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Cục Thi hành án dân sự TP HCM đã giải quyết bao nhiêu việc trong năm 2023?,Tổng số tiền phải giải quyết và thu hồi được từ các vụ án tham nhũng là bao nhiêu?