TP HCM: Thu ngân sách 10 tháng đầu năm giảm sút

Tình hình thu ngân sách từ thuế 10 tháng đầu năm 2023 không đạt kết quả như kỳ vọng, với tổng số thu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước từ thuế trên địa bàn TP HCM trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 269.552 tỉ đồng, chỉ thực hiện được 83,3% so với dự toán năm.

Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đạt 160.653 tỉ đồng, đạt 82,7% dự toán năm. Nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 13,9%, doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 1,1%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 3,7%...

Khoản thu từ tiền sử dụng đất tích lũy trong 10 tháng năm 2023 chỉ đạt 4.773 tỉ đồng, bằng 37,2% so với dự toán và giảm 41% so với cùng kỳ.

Các khoản thuế thu nhập cá nhân tích lũy trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 48.476 tỉ đồng, đạt 85,1% dự toán. Trong khi đó, thuế bảo vệ môi trường tích lũy trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 4.688 tỉ đồng, đạt 46,9% dự toán...

Cục Thuế TP HCM đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng đầu năm 2023 chưa đạt kết quả như kỳ vọng, với tổng số thu giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân chính là do tình hình kinh tế trong và ngoài nước gặp khó khăn. Để hỗ trợ người nộp thuế, Chính phủ đã áp dụng một số chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí như gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023; chính sách giảm thuế giá trị gia tăng...

Tuy nhiên, điều này cũng ảnh hưởng đến số thu ngân sách trên địa bàn TP HCM. Ước tổng số tiền miễn giảm thuế trong 10 tháng đầu năm 2023 là 9.268 tỉ đồng, ước tổng số tiền thuế được gia hạn là 11.755 tỉ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, Cục Thuế TP HCM đã đề ra một số biện pháp, bao gồm đôn đốc thu đủ các khoản thu thường xuyên. Tổ chức kiểm tra kỹ các báo cáo tài chính, theo dõi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại... nhằm đôn đốc tạm nộp thuế đúng với thực tế phát sinh; thu thập kịp thời các khoản thuế từ cổ tức, lợi nhuận còn lại; tập trung thu các khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn, tránh tình trạng phát sinh nợ thuế, tiền phạt chậm nộp thuế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thu ngân sách nhà nước tại TP HCM trong 10 tháng đầu năm 2023 đã đạt bao nhiêu tỉ đồng?,Tại sao thu ngân sách trong 10 tháng đầu năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022?