TP HCM: Tối ưu hóa quy hoạch dọc tuyến Vành đai 3

TP HCM đang tiến hành rà soát và điều chỉnh quy hoạch dọc tuyến Vành đai 3 để tận dụng tối đa quỹ đất và tạo nguồn thu cho thành phố. Đây là phần trong quá trình lập đồ án quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

TP HCM: Tối ưu hóa quy hoạch dọc tuyến Vành đai 3

TP HCM đang thực hiện kế hoạch rà soát và điều chỉnh quy hoạch đô thị dọc hai bên tuyến và vùng phụ cận dọc tuyến Vành đai 3 nhằm tận dụng hiệu quả quỹ đất và mang lại nguồn thu cho ngân sách thành phố. Điều này được UBND TP HCM đưa ra trong kế hoạch nhằm bổ sung nội dung cho quá trình lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, với tầm nhìn đến năm 2060.

Tối ưu hóa quy hoạch đô thị và tạo nguồn thu

UBND TP HCM đã yêu cầu rà soát và điều chỉnh quy hoạch đô thị, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối các khu vực hai bên tuyến và vùng phụ cận dọc tuyến Vành đai 3. Mục tiêu của việc này là đảm bảo tính công khai và minh bạch trong quá trình rà soát và điều chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hiện tại và tương lai.

Đồng thời, TP HCM cũng đang rà soát và điều chỉnh quy hoạch dọc tuyến Vành đai 3 qua địa phận TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn. Việc này nhằm tận dụng tối đa quỹ đất và khai thác hiệu quả các khu vực này.

Tiêu chí và công tác rà soát quy hoạch

Theo đó, việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch sẽ tuân thủ các tiêu chí đánh giá và phân loại cụ thể các khu vực để khai thác và điều chỉnh quy hoạch. Công tác này phải đảm bảo tính công khai và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đã và đang triển khai.

Trong tháng 10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh để xác định phạm vi nghiên cứu và rà soát quy hoạch các khu vực dọc tuyến và vùng phụ cận đường Vành đai 3. Các sở, ngành cũng đồng thời triển khai công tác rà soát quy hoạch hiện hành, đánh giá hiện trạng kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật, rà soát quỹ đất công và đất nông nghiệp tại các khu vực ít dân cư, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu khai thác quỹ đất tại địa phương.

Trong tháng 11, Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ đánh giá tính khả thi và hiệu quả khai thác quỹ đất dự kiến. Từ đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ đề xuất phương án và kế hoạch, phân nhóm các khu vực có thể điều chỉnh quy hoạch trong năm 2023, ưu tiên đất công và có hiệu quả khai thác cao, đã có quy hoạch phân khu được duyệt và phù hợp với quy hoạch chung thành phố hiện hành.

Triển khai tiếp công tác điều chỉnh quy hoạch

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch đối với các khu đất có khả năng hình thành các trung tâm đa chức năng cấp thành phố, các khu công nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và nhà ở.

Cuối cùng, Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ báo cáo tổng hợp về kế hoạch, lộ trình và thứ tự ưu tiên để tổ chức thu hồi đất và thực hiện các dự án theo quy hoạch. Đề xuất ít nhất một dự án có thể triển khai ngay sẽ được trình HĐND TP HCM vào cuối năm nay.

[question] Kế hoạch rà soát và điều chỉnh quy hoạch dọc tuyến Vành đai 3 sẽ được tiến hành ở những địa phận nào?,Đối tượng được ưu tiên trong công tác điều chỉnh quy hoạch là gì?