TP Hồ Chí Minh: 3 kịch bản tăng trưởng năm 2024 và những thách thức

TP Hồ Chí Minh: 3 kịch bản tăng trưởng năm 2024 và những thách thức

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5 - 8% trong năm 2024

TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, trong đó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, nhấn mạnh không để kịch bản tăng trưởng quý I năm nay lặp lại như năm 2023. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5 - 8% trong năm 2024, thành phố đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, bao gồm kịch bản bất lợi, cơ sở và kịch bản thuận lợi.

Khó khăn và thách thức trong năm 2024

Trong bối cảnh năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn khả năng sụt giảm tăng trưởng trong quý I, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, cho rằng mục tiêu tăng trưởng 7,5 - 8% là cao và đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố phải có giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm. Ông cũng đề nghị các sở, ngành tập trung phân tích các điểm mạnh và hạn chế từ kết quả của năm 2023 để khắc phục, chấn chỉnh và tránh tình trạng văn bản "chạy qua chạy lại", tâm lý chờ chỉ đạo gây trì trệ trong việc triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

3 kịch bản tăng trưởng năm 2024

TP Hồ Chí Minh đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2024. Kịch bản bất lợi dự đoán mức tăng trưởng từ 6,29 - 7,05%, kịch bản cơ sở dự đoán mức tăng trưởng khoảng 6,67%, và kịch bản thuận lợi dự đoán mức tăng trưởng từ 7,13 - 7,95%. Tuy nhiên, để đạt được kịch bản thuận lợi, thành phố cần triển khai hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế và Nghị quyết 98, đồng thời tập trung xử lý các điểm nghẽn và nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư.

Giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2024, chính quyền TP Hồ Chí Minh cần có những giải pháp đột phá. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 98 và tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư. Ông cũng yêu cầu các sở, ngành phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, dịch vụ y tế và bảo vệ tài nguyên môi trường của thành phố. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh về việc siết chặt kỷ cương và nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, cải cách thủ tục hành chính để đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu chung về kinh tế - xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024

Dựa trên 3 kịch bản đã được xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh dự báo tăng trưởng kinh tế của thành phố sẽ đạt trong khoảng 6,29 - 7,05%, dự báo là 6,67%. Tuy nhiên, nếu chương trình phục hồi kinh tế được triển khai hiệu quả và Nghị quyết 98 triển khai hiệu quả được nhiều nội dung, thì tăng trưởng kinh tế sẽ đạt trong khoảng 7,13 - 7,95%, dự báo là 7,51%. Trên cơ sở đó, TP Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5 - 8% trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu này trong bối cảnh thuận lợi nhất, chính quyền TP Hồ Chí Minh cần có những giải pháp đột phá để đạt được mục tiêu đề ra.

Nguồn: Báo CafeF

[question] TP Hồ Chí Minh đề xuất bao nhiêu kịch bản tăng trưởng cho năm 2024?,Theo dự báo của Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, tăng trưởng kinh tế của thành phố sẽ đạt trong khoảng bao nhiêu?