TP Hồ Chí Minh Đặt Mục Tiêu Giảm 30% Thời Gian Giải Quyết Thủ Tục Để Tăng Tốc Đầu Tư Công

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục để đẩy nhanh đầu tư công và tăng cường hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

TP Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 19.280 tỷ đồng cho các dự án đầu tư công tính đến ngày 25/8, đạt hơn 28% so với kế hoạch được giao từ Thủ tướng Chính phủ.

Các ban quản lý đầu tư công, chiếm hơn 70% tổng vốn đầu tư của thành phố trong năm nay, cũng ghi nhận tỷ lệ giải ngân thấp hơn kỳ vọng. Điều này cho thấy công tác giải ngân các dự án trọng điểm như Vành đai 3 vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Một nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài và quy trình xử lý hồ sơ từ cấp quận, huyện lên các sở, ngành chưa được thực hiện hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng này, chính quyền TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu có năng lực yếu kém, chậm trong việc thực hiện thủ tục dự án phải có biện pháp xử lý cụ thể.

Đồng thời, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư công giữa các sở ngành.

Theo ông/bà [Name] cho biết, "Chúng tôi nhận thấy rằng công tác giải ngân đầu tư công vẫn còn nhiều khó khăn và chậm trễ. Để đẩy nhanh tiến độ và tăng cường hiệu quả giải ngân, chúng tôi sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các sở ngành và đơn vị chủ đầu tư, đồng thời áp dụng các biện pháp cụ thể như rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và tăng cường giám sát quy trình giải phóng mặt bằng."

Một số giải pháp được đề xuất bao gồm việc tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý dự án, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thành thủ tục đúng hạn, và thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường công tác thông tin, minh bạch và tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám sát giải ngân vốn đầu tư công.

Với mục tiêu giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục, TP Hồ Chí Minh hy vọng sẽ tăng tốc đầu tư công và đạt được hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố."

[question] Số vốn đầu tư công đã giải ngân tính đến ngày 25/8 là bao nhiêu?,Tại sao tỷ lệ giải ngân của các dự án trọng điểm và công tác giải phóng mặt bằng lại chậm hơn kỳ vọng?