TP Hồ Chí Minh Đưa Ra Chính Sách Lương Cao Cho Nhà Lãnh Đạo Khoa Học - Công Nghệ

HĐND TP Hồ Chí Minh vừa thông qua chính sách trả lương trăm triệu đồng cho nhà lãnh đạo các tổ chức khoa học - công nghệ công lập, nhằm tăng cường sự cạnh tranh và thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực này.

TP Hồ Chí Minh Đưa Ra Chính Sách Lương Cao Cho Nhà Lãnh Đạo Khoa Học - Công Nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua một chính sách mới nhằm tăng cường sự cạnh tranh và thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố (HĐND) đã thông qua chính sách trả lương trăm triệu đồng cho nhà lãnh đạo các tổ chức khoa học - công nghệ công lập do thành phố thành lập.

Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua một chính sách mới nhằm tăng cường sự cạnh tranh và thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố (HĐND) đã thông qua chính sách trả lương trăm triệu đồng cho nhà lãnh đạo các tổ chức khoa học - công nghệ công lập do thành phố thành lập.

Mức lương được đề xuất cho người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP Hồ Chí Minh thành lập có 4 mức: 60 triệu đồng, 80 triệu đồng, 100 triệu đồng và 120 triệu đồng tùy thuộc vào vị trí.

Các cấp phó của người đứng đầu tổ chức cũng được đề xuất mức lương hàng tháng từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức và phó trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức cũng được đề xuất các mức lương khác nhau.

Ngoài mức lương hàng tháng, những người hưởng chính sách này còn được xem xét tăng 10% mức ưu đãi tương ứng mỗi năm một lần, căn cứ vào kết quả đánh giá hoạt động hàng năm.

Họ cũng sẽ được thưởng 2 tháng lương nếu được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm và một tháng lương ưu đãi nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm.

Tuy nhiên, để được hưởng mức lương cao nhất, nhà lãnh đạo và cấp phó của tổ chức khoa học - công nghệ phải có từ 12 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực và đáp ứng một số điều kiện khác nhau.

Điều kiện này bao gồm việc chủ trì ít nhất 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 8 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu "đạt" trở lên. Hoặc là tác giả chính của 8 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS; tác giả của ít nhất 3 sáng chế hoặc 6 giải pháp hữu ích hoặc là tác giả của ít nhất 3 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng; là tác giả của ít nhất 3 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Ngoài ra, họ cũng phải từng triển khai 4 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Chính sách lương cao này chỉ áp dụng cho các lĩnh vực ưu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm lĩnh vực nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển và danh mục các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ.

Các lĩnh vực này bao gồm điện tử và công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến.

Các chuyên gia đánh giá rằng việc trả mức lương cao đến 120 triệu đồng/tháng cho nhà lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập là hợp lý, tuy nhiên vẫn chưa đủ cạnh tranh so với khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, động thái của HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua mức chi trả hàng trăm triệu đồng cho nhà lãnh đạo tổ chức khoa học - công nghệ cho thấy sự quyết tâm của thành phố trong việc thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

Ngoài chính sách lương cao, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ khác như tăng thu nhập cho cán bộ, công chức dựa trên hiệu suất công việc.

Mức thu nhập tối đa có thể lên đến 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ tùy thuộc vào hiệu suất công việc của mỗi cá nhân.

Với chính sách mới này, TP Hồ Chí Minh hy vọng sẽ thu hút và giữ chân những nhà lãnh đạo tài năng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, từ đó đóng góp vào sự phát triển và cạnh tranh của thành phố.

[question] Mức lương tối đa mà người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập có thể nhận là bao nhiêu?,Các lĩnh vực ưu tiên nào được áp dụng chính sách trả lương cao nhất?