TP Hồ Chí Minh vượt Quảng Ninh, dẫn đầu về thu hút vốn FDI năm 2023

Được rót gần 3 tỷ USD trong một tháng, một địa phương “soán ngôi” Quảng Ninh trở thành nơi hút vốn FDI nhiều nhất Việt Nam năm 2023
TP Hồ Chí Minh vượt Quảng Ninh, dẫn đầu về thu hút vốn FDI năm 2023

TP Hồ Chí Minh đã vượt Quảng Ninh để dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5,85 tỷ USD, tăng từ mức 3,08 tỷ USD trong 11 tháng 2023.

TP Hồ Chí Minh vượt Quảng Ninh, dẫn đầu về thu hút vốn FDI năm 2023Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, TP Hồ Chí Minh đã vượt Quảng Ninh để trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong năm 2023. Tính đến ngày 20/12/2023, tổng vốn đầu tư đăng ký của TP Hồ Chí Minh đã đạt hơn 5,85 tỷ USD, tăng từ mức 3,08 tỷ USD trong 11 tháng.

Số liệu cho thấy, TP Hồ Chí Minh chiếm gần 16% tổng vốn đầu tư đăng ký trong cả nước, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt, phương thức góp vốn mua cổ phần đã chiếm gần 73,3% tổng vốn đầu tư của thành phố này trong năm 2023.

Hải Phòng xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,26 tỷ USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 66,2% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Quảng Ninh, Bắc Giang và Thái Bình lần lượt đứng thứ ba, thứ tư và thứ năm với tổng vốn đầu tư vào những địa phương này lần lượt là 3,1 tỷ USD, 3 tỷ USD và 2,7 tỷ USD.

TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số dự án mới, số lượt dự án điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần.

Thành phố này đạt tỷ lệ 37,7% số dự án mới, 23,5% số lượt dự án điều chỉnh và 67,1% góp vốn mua cổ phần.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng mạnh và đạt mức tăng cao nhất kể từ đầu năm, tăng 32,1% so với cùng kỳ và tăng 17,3 điểm phần trăm so với 11 tháng.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 23,5 tỷ USD, chiếm 64,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 39,9% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ USD, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Các ngành sản xuất, phân phối điện và tài chính ngân hàng xếp thứ ba và thứ tư với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 2,37 tỷ USD (tăng 4,9%) và gần 1,56 tỷ USD (gấp gần 27 lần).

Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, vốn đầu tư mới tăng mạnh cả về vốn đầu tư (tăng 62,2%) cũng như số dự án đầu tư mới (tăng 56,6%), tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương và Đồng Nai.

Riêng 10 địa phương này đã chiếm tới 78,6% số dự án mới và 74,4% số vốn của cả nước trong năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2023, cả nước có 39.140 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 468,9 tỷ USD.

Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 297,2 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 283 tỷ USD (chiếm 60,4% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là ngành kinh doanh bất động sản với hơn 68 tỷ USD (chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư) và ngành sản xuất, phân phối điện với hơn 40,67 tỷ USD (chiếm gần 8,7% tổng vốn đầu tư).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

TP Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với hơn 57,63 tỷ USD, tiếp theo là Hà Nội với 41,17 tỷ USD và Bình Dương với gần 40,4 tỷ USD.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Địa phương nào dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2023?,Các ngành nào được đầu tư nhiều nhất?