TP Thủ Đức - Bước tiến mới cho mô hình "thành phố trong thành phố"

TP Thủ Đức triển khai Nghị quyết 98 với cơ chế chính sách đặc thù TP.HCM, tạo đà phát triển cho mô hình "thành phố trong thành phố". Địa phương tập trung vào nâng cao bộ máy công vụ và hoàn thiện hạ tầng giao thông.

TP Thủ Đức - Bước tiến mới cho mô hình "thành phố trong thành phố"

TP Thủ Đức đã chính thức triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù TP.HCM, mở ra cơ hội phát triển cho mô hình "thành phố trong thành phố". Mặc dù đã có những thành tựu đáng chú ý, nhưng TP Thủ Đức vẫn còn tiềm năng và lợi thế chưa được khai thác hết. Nghị quyết 98 sẽ cung cấp cú hích để mô hình này phát triển đúng như kỳ vọng. Hiện TP Thủ Đức và TP.HCM đang cùng nỗ lực để triển khai hiệu quả Nghị quyết 98.

TP Thủ Đức bắt đầu triển khai Nghị quyết 98

Việc Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù TP.HCM được Quốc hội thông qua đã mang lại niềm vui và phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân TP Thủ Đức. Ông Hồ Xuân Sắc, một cư dân TP Thủ Đức, cho biết rằng việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 là niềm vui gấp đôi với mỗi công dân Thủ Đức, vì từ đây, TP Thủ Đức sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển.

Người dân TP Thủ Đức kỳ vọng Nghị quyết 98 sẽ giải quyết các vấn đề như cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, tình trạng đường sá hư hỏng, kẹt xe, ngập nước... Bà Phan Thị Việt Thu, thành viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho rằng cơ chế chính sách mới sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho người dân TP Thủ Đức. Tuy nhiên, TP Thủ Đức cần tận dụng cơ hội này một cách hiệu quả.

TP Thủ Đức tập trung vào hoàn thiện hạ tầng giao thông

Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, TP đã chuẩn bị cho các công việc cần thiết nhằm triển khai Nghị quyết 98. Địa phương đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục - thể thao và văn hóa - xã hội. TP Thủ Đức cùng Sở Giao thông Vận tải sẽ triển khai các tuyến đường giao thông theo hình thức BT và BOT trên đường hiện hữu, cũng như hoàn thiện hệ thống giao thông tại TP Thủ Đức.

Địa phương này cũng quan tâm đến mô hình TOD và việc khai thác quỹ đất dọc tuyến Metro số 1. Để thực hiện các mục tiêu này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua tổ chức bộ máy của TP Thủ Đức vào tháng 9/2023.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98, cho biết Nghị quyết này đã quy định về cơ chế, phân cấp, phân quyền cho HĐND UBND TP Thủ Đức. Các nội dung quản lý nhà nước trước đây do các sở, ngành của TP thực hiện, nhưng lần này sẽ được phân cấp cho TP Thủ Đức. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để TP Thủ Đức phát triển mô hình "thành phố trực thuộc thành phố" đầu tiên của cả nước.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã được Nghị quyết 98 phân cấp, TP Thủ Đức cần đáp ứng một số yêu cầu. Đó là ban hành các nghị quyết, quyết định để tổ chức lại và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn. TP Thủ Đức cũng cần tổ chức bộ máy phù hợp về năng lực, trình độ để thực thi cơ chế phân cấp, phân quyền.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết tiếp tục đánh giá và cân nhắc khả năng nguồn lực để chọn giải pháp và lộ trình phù hợp. Đồng thời, TP.HCM cũng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công vụ để thực thi cơ chế phân cấp, phân quyền và đạt được kết quả. TP Thủ Đức cũng sẽ tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy để tận dụng tối đa Nghị quyết 98 và phát triển mô hình "thành phố trong thành phố" trong thời gian tới.

[question] Những cơ chế và chính sách nào trong Nghị quyết 98 sẽ được áp dụng tại TP Thủ Đức?,TP Thủ Đức đặt mục tiêu phát triển như thế nào sau khi triển khai Nghị quyết 98?