TPB - cổ phiếu của tương lai

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!
  1. Doanh thu lãi thuần trong quý 4.2022 đi ngang và giảm nhẹ. Nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn duy trì tăng trưởng 15,6%. Tốc độ tăng trưởng khá tốt.

  2. Hoạt động cho vay khách hàng tăng lên 160k tỷ, tăng trưởng 13% so với đầu năm.

  3. Hoạt động tiền gửi khách hàng lên 195k tỷ. Tăng mạnh lên 39,5% so với cùng kì. Và đây là tốc độ tăng mạnh so với nhóm bank nói chung. ( trung bình tăng khoảng 10%)

=> Lượng tiền gửi tăng mạnh giúp TPB đột biến trong giai đoạn tới khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh hoặc các hoạt động khác tốt hơn khi cung tiền tăng lên

  1. Chất lượng nợ cho vay. Tỷ lệ nợ xấu mất vốn khá là thấp khoảng 0,3%.

=> Đánh giá khâu xét duyệt cho vay tài sản khá thận trọng. và tỷ lệ an toàn.

  1. Cơ cấu nợ vay của TPB được phân bổ khá an toàn và đều có tài sản đảm bảo. Chủ yếu hộ gia đình, cá thể kd/ các lĩnh vực bđs thì thấp chiến 6%.

  2. Ngoài ra, hiện nay Bank có 2 cp thực hiện việc chia Cổ tức bằng tiền mặt. Đây cũng là một điều kiện cho thấy năng lực tài chính tốt sau nhiều năm nhóm bank phải yêu cầu giữ lại lợi nhuận để thực hiện tăng trưởng. Trong quý 1 này ( tầm 2 tháng) TPB sẽ thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt với 2500 đ/ 1 cp. đây cũng là một yếu tố tích cực cho Cổ đông bank sau thời gian dài nắm giữ .

  3. Tốc độ tăng trưởng tài sản doanh thu, và lợi nhuận TPB duy trì trong vòng 4 năm liên tục vừa qua là động lực sinh lợi và nắm giữ dài hạn!

  4. Đồ Thị Kĩ thuật TPB: đang thể hiện một chu kì sóng mới theo M. Vững tin ở sự cơ cấu tốt tài sản và tăng trưởng duy trì trong nhiều năm qua.

Tác giả: Phan Khải