TPBank chi 90 tỷ đồng để mua cổ phiếu Chứng khoán Tiên Phong

TPBank dự chi 90 tỷ đồng để gom thêm 9 triệu cổ phiếu của Chứng khoán Tiên Phong
TPBank chi 90 tỷ đồng để mua cổ phiếu Chứng khoán Tiên Phong

TPBank đăng ký mua hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu của Chứng khoán Tiên Phong với tỷ lệ thực quyền 2:1 và giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

TPBank, một ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, đã đăng ký mua hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu của Chứng khoán Tiên Phong (TPS) với tỷ lệ thực quyền 2:1. Đợt chào bán này đã được thông báo vào ngày 5/1/2024. Giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng, thấp hơn 48% so với giá thị trường 19.200 đồng/cổ phiếu vào ngày 6/3.

TPBank hiện là một trong những cổ đông lớn của TPS, sở hữu 18 triệu cổ phiếu, tương đương với 9,01% vốn. Với việc mua thêm 9 triệu cổ phiếu, TPBank sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 27 triệu cổ phiếu, tương đương 13,51% vốn. Để thực hiện giao dịch này, TPBank dự kiến phải chi khoảng 90 tỷ đồng. Thời gian dự kiến cho việc mua cổ phiếu là từ ngày 8/3 đến 11/3.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán này, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Công ty chứng khoán dự kiến huy động được 1.000 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu, số tiền này sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ và cơ cấu nợ. TPS cũng có kế hoạch tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng.

Về mặt kinh doanh, năm 2023, TPBank đã đạt tổng thu nhập hoạt động hơn 16.000 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 2,4% so với năm 2022. Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, với mức tăng gần 9,1%, lên 12.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận của TPBank trong năm 2023 chỉ ước đạt 5.600 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức lợi nhuận sau thuế hơn 6.260 tỷ đồng trong năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của TPBank đạt 356.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2022. Vốn điều lệ của ngân hàng cũng tăng lên hơn 22.000 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III của TPBank vào ngày 31/12/2023 đạt mức 12,4%, thuộc nhóm đầu trong ngành.

Nguồn: Báo CafeF

[question] TPBank sẽ mua thêm bao nhiêu cổ phiếu của TPS và với giá bao nhiêu?,Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong năm 2023 đạt mức bao nhiêu?