"TPHCM: Chuẩn bị cho 70 ngày cuối cùng của việc giải ngân đầu tư công"

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn và chuẩn bị cho 70 ngày cuối cùng của quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh sự quan trọng của việc đánh giá và tìm giải pháp để đạt được mục tiêu trong thời gian còn lại.

TPHCM: Chuẩn bị cho 70 ngày cuối cùng của việc giải ngân đầu tư công

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn và chuẩn bị cho 70 ngày cuối cùng của quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Hôm nay, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác này, nhấn mạnh sự quan trọng của việc đánh giá và tìm giải pháp để đạt được mục tiêu trong thời gian còn lại.

Tầm quan trọng của việc đầu tư công

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò quan trọng của công tác đầu tư công trong sự phát triển của thành phố. Ông cho biết rằng đầu tư và phát triển đã được đặt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ TPHCM từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy rằng thành phố đã gặp nhiều khó khăn trong hai năm qua do đại dịch COVID-19. Ông cho biết rằng năm 2022 sẽ là năm tập trung vào phục hồi kinh tế và khắc phục những khó khăn ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch đầu tư công.

Chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công

Thành uỷ, UBND và các cấp thành phố đã quan tâm đến công tác chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công từ đầu năm nay. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân của thành phố vẫn chậm hơn so với bình quân cả nước. Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết rằng đã có những nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, nhưng tiến độ vẫn chưa đạt như mong muốn.

Trong hội nghị chuyên đề, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh rằng cần phải đánh giá và tìm ra nguyên nhân để tạo chuyển biến trong thời gian còn lại. Ông cho rằng sẽ có nhóm dự án sẽ được khen ngợi và nhóm dự án cần phải phê bình, kiểm điểm và quy trách nhiệm nếu không triển khai thực hiện đúng tiến độ.

70 ngày cuối cùng

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh rằng chỉ còn khoảng 70 ngày nữa để tháo gỡ khó khăn cho công tác giải ngân đầu tư công. Ông cho biết rằng việc chuẩn bị và khởi động sớm sẽ giúp tránh việc bị dồn vào thời gian cuối năm như năm nay.

Ông cũng ghi nhận rằng thành phố đã phân chia dự án thành các nhóm khác nhau và đã có những tiến bộ trong việc giải ngân. Tuy nhiên, vẫn cần đánh giá và tìm giải pháp để đạt được mục tiêu trong thời gian còn lại.

Số liệu cho thấy rằng tính đến hết ngày 6/10, thành phố đã giải ngân được 22.014 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32% tổng số vốn đã giao. Ông Nguyễn Văn Nên cho biết rằng cần đánh giá hết sức khách quan và đề xuất giải pháp khả thi để tạo chuyển biến trong thời gian còn lại.

Kết luận

Trong hội nghị chuyên đề, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh sự quan trọng của việc đánh giá và tìm giải pháp để đạt được mục tiêu giải ngân đầu tư công trong thời gian còn lại. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn và chuẩn bị cho 70 ngày cuối cùng của quá trình này.

[question] Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh về điều gì trong hội nghị chuyên đề?,Tại sao thành phố TPHCM gặp nhiều khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công?