Trà Vinh chấp thuận kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Trà Vinh đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm cho đến năm 2030, với tổng vốn đầu tư là 1.554 tỷ đồng.

Tạo điểm đến hấp dẫn về kinh tế ban đêm

Gần đây, UBND tỉnh Trà Vinh đã thông qua Đề án Phát triển kinh tế ban đêm cho đến năm 2030. Đề án này nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để phát triển các hoạt động kinh tế ban đêm, đồng thời tạo việc làm và thu hút du khách đến với tỉnh.

Định hình các khu vực tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm

Theo Đề án, trong giai đoạn 2024-2025, tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung vào việc hình thành 2-3 khu vực tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm. Đồng thời, sẽ phát triển ít nhất 1 sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ban đêm mang tính biểu tượng đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, cũng sẽ xây dựng ít nhất 2-3 tour, tuyến du lịch đặc sắc kết hợp giữa du lịch ban ngày và ban đêm, với thời gian lưu trú trung bình 2 ngày.

Hoạt động kinh tế ban đêm trong giai đoạn này dự kiến sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 6-8% dân số địa phương. Đồng thời, sẽ đóng góp vào mục tiêu thu hút khoảng 1,7 triệu lượt khách du lịch đến Trà Vinh vào năm 2025, với tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 930 tỷ đồng.

Mở rộng các khu vực tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng các khu vực tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm. Đồng thời, sẽ phát triển ít nhất 2-3 sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ban đêm mang tính biểu tượng đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, cũng sẽ xây dựng ít nhất 4-5 tour, tuyến du lịch đặc sắc kết hợp giữa du lịch ban ngày và ban đêm, với thời gian lưu trú trung bình 2-3 ngày.

Trong giai đoạn này, dự kiến hoạt động kinh tế ban đêm sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 8% dân số địa phương. Đồng thời, sẽ đóng góp vào mục tiêu thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch đến Trà Vinh vào năm 2030, với tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.850 tỷ đồng.

Phát triển hạ tầng và các điểm đến kinh tế ban đêm

Theo kế hoạch, đến năm 2025, thành phố Trà Vinh sẽ trở thành trung tâm kinh tế ban đêm, với khu phố ẩm thực đặc trưng của người dân tộc Khmer và các tuyến phố mua sắm. Thị xã Duyên Hải cũng sẽ có khu tổ hợp kinh tế ban đêm và tuyến phố đi bộ. Các huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long và Châu Thành cũng sẽ có trung tâm kinh tế ban đêm riêng.

Tổng vốn đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 là 1.554 tỷ đồng, trong đó có 757 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và số tiền còn lại từ nguồn xã hội hóa.

Với việc triển khai Đề án Phát triển kinh tế ban đêm, tỉnh Trà Vinh hy vọng sẽ tạo ra sự phát triển bền vững, tăng cường thu hút du khách và cải thiện đời sống kinh tế của người dân địa phương.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đề án Phát triển kinh tế ban đêm của Trà Vinh có mục tiêu gì?,Tại giai đoạn 2024-2025, hoạt động kinh tế ban đêm dự kiến tạo việc làm và thu hút bao nhiêu khách du lịch?