Trà Vinh - Điểm đến kinh tế biển hiện đại của Việt Nam

Trà Vinh, một tỉnh duyên hải với vị trí địa chính trị quan trọng, đang phát triển thành trung tâm kinh tế biển hiện đại với nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Trà Vinh là một tỉnh duyên hải nằm ở phía Đông Nam của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh này giáp tỉnh Bến Tre về phía Bắc và được chia cắt bởi sông Cổ Chiên, một nhánh của sông Tiền. Phía Nam của Trà Vinh giáp tỉnh Sóc Trăng qua sông Hậu, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Long, và phía Đông là biển Đông.

Với vị trí địa chính trị quan trọng và chiến lược về kinh tế, quốc phòng và an ninh, Trà Vinh có đường bờ biển dài và được coi là một tỉnh trọng điểm về kinh tế biển.

Tỉnh cũng có tiềm năng lớn về nông sản, thủy sản và hải sản có giá trị cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trà Vinh đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội đáng ghi nhận.

Tăng trưởng GRDP đạt 8,51%, xếp thứ 2/13 vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 11/63 cả nước. Trong đó, công nghiệp tăng 17,39%, nông - lâm - thủy sản tăng 2,04%. Thu ngân sách đạt 100,28% kế hoạch, tăng 24,08%. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế và thách thức cần khắc phục.

Để trở thành một trung tâm kinh tế biển hiện đại, Trà Vinh cần dựa trên 5 trụ cột chính.

Đầu tiên là ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp với tư duy kinh tế nông nghiệp. Thứ hai là tận dụng kinh tế biển làm động lực phát triển. Thứ ba, trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh tập trung vào chế biến nông sản và năng lượng tái tạo. Thứ tư là thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Cuối cùng là đầu tư vào kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời xây dựng đô thị hiện đại và đầu tư đồng bộ. Trà Vinh cũng cần khai thác hiệu quả tiềm năng giao thông đường thủy của vùng và kết nối hiệu quả với các trung tâm kinh tế.

Theo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu tổng quát là đến 2030 Trà Vinh là tỉnh phát triển ở mức trung bình cao, nằm trong nhóm đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ và kết nối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tỉnh cũng hướng đến việc phát triển kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc.

Đến năm 2050, Trà Vinh hướng đến việc trở thành tỉnh phát triển cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có trung tâm kinh tế biển hiện đại và trung tâm năng lượng sạch. Tỉnh cũng mong muốn có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và kết nối hiệu quả với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Xã hội sẽ trở nên văn minh và hiện đại, quốc phòng và an ninh được bảo đảm, và người dân có cuộc sống phồn vinh và hạnh phúc.

Trong thông báo số 460/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Trà Vinh cũng cần tăng cường liên kết vùng, tận dụng tiềm năng khác biệt và lợi thế cạnh tranh để tạo động lực mới. Tỉnh cần thực hiện hiệu quả các trọng tâm chiến lược để đạt được sự phát triển bền vững và bứt phá.

Để đạt được những mục tiêu này, Trà Vinh cần sử dụng tối đa 5 trụ cột chính và tập trung vào các lĩnh vực quan trọng. Tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, phát triển kinh tế biển, chế biến nông sản và năng lượng tái tạo. Đồng thời, Trà Vinh cần thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, cùng với việc đầu tư vào kết cấu hạ tầng và hạ tầng xã hội.

Tỉnh cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, Trà Vinh cần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Với những nỗ lực này, Trà Vinh sẽ trở thành một điểm đến kinh tế biển hiện đại của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Trà Vinh được xem là vị trí địa chính trị quan trọng của Việt Nam?,Những trụ cột chính để Trà Vinh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại là gì?