Trà Vinh Mở Cửa Khảo Sát Đầu Tư Trung Tâm Điện Gió

Liên doanh EVNGENCO1 và Vietsovpetro đề xuất đầu tư trung tâm điện gió 2.000MW tại Trà Vinh, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người dân.

Trà Vinh, một tỉnh có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, đã mở cửa cho việc khảo sát đầu tư dự án trung tâm điện gió.

Liên doanh giữa Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về việc đầu tư dự án trung tâm điện gió với tổng công suất 2.000MW tại khu vực biển của tỉnh.

Dự án trung tâm điện gió sẽ được chia thành nhiều giai đoạn để đưa vào vận hành.

Được đầu tư với công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường, dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Khi hoạt động, trung tâm điện gió này sẽ đóng góp vào phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống cộng đồng và tạo cơ hội việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, đã đồng ý với các đề xuất này và cho phép EVNGENCO1 và Vietsovpetro tiến hành khảo sát tại vùng biển ngoài khơi của tỉnh.

Đồng thời, ông đã giao cho UBND tỉnh Trà Vinh tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định, để nhà đầu tư tiến hành khảo sát và triển khai dự án.

Trước đó, Trà Vinh đã đưa vào vận hành 5 công trình điện gió.

Các công trình này được triển khai tại vùng biển thuộc xã Hiệp Thạnh và Đông Hải (huyện Duyên Hải) và thị xã Duyên Hải, với tổng công suất 322MW.

Đây là những bước đầu tiên trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh.

Tỉnh Trà Vinh có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo rất lớn.

Để tận dụng hiệu quả tiềm năng này, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất các dự án vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII tại tỉnh, với nhiều dự án năng lượng tái tạo.

Việc mở cửa cho khảo sát đầu tư trung tâm điện gió 2.000MW sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển năng lượng tái tạo tại Trà Vinh.

Dự án trung tâm điện gió tại Trà Vinh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Việc mở cửa cho khảo sát đầu tư là một bước quan trọng trong quá trình triển khai dự án này.

Trà Vinh đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

[question] Tại sao UBND tỉnh Trà Vinh cho phép khảo sát dự án trung tâm điện gió?,Có bao nhiêu công trình điện gió đã hoàn thành tại Trà Vinh?