Tracodi (TCD) đạt lợi nhuận 163 tỷ đồng trong năm 2023

Tracodi (TCD) báo lãi 163 tỷ đồng trong năm 2023
Tracodi (TCD) đạt lợi nhuận 163 tỷ đồng trong năm 2023

Tracodi công bố báo cáo tài chính năm 2023 với lợi nhuận 163 tỷ đồng, đạt 61,08% kế hoạch

Tracodi (TCD) - công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải vừa công bố báo cáo tài chính năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 1.784,5 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 53,8% kế hoạch doanh thu đã được duyệt tại Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận sau thuế đạt 163,3 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 61,08% kế hoạch.

Tái cơ cấu và kiểm soát chi phí đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tracodi

Nhờ nỗ lực này, tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2023 của công ty đạt 17,6%, cao hơn 4,6% so với năm 2022. Đây là một tỷ suất lợi nhuận gộp khá cao so với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành.

Ngoài việc kiểm soát chi phí, Tracodi cũng tập trung vào việc tái cấu trúc tài chính và chủ động thu hồi các khoản đầu tư để thanh toán nợ phải trả, nợ vay, trái phiếu. Điều này giúp giảm rủi ro trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn và biến động. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Tracodi tại ngày 31/12/2023 giảm 29,45% so với đầu năm, chủ yếu do giảm nợ ngắn hạn 501,8 tỷ đồng (giảm 11,46%) và nợ dài hạn 331,6 tỷ đồng (giảm 17,97%). Tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 1,72 lần tại cuối năm 2022 xuống còn 1,42 lần. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của công ty đã chính thức giảm về mức 0,55 lần, thấp hơn so với nhiều doanh nghiệp xây dựng trong cùng ngành.

Tracodi sẽ triển khai thi công các dự án lớn trong năm 2024

Trong năm 2024, Tracodi sẽ triển khai thi công các dự án lớn như Đoạn Km174+000 đến Km189+666,65 thuộc Gói thầu số 12 của Dự án đường Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, với tổng giá trị hợp đồng hơn 300 tỷ đồng; Dự án Khu Dân cư Đức Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, với giá trị hợp đồng hơn 52 tỷ đồng; Dự án hạ tầng giao thông, trường học tại tỉnh Đồng Nai, với giá trị khoảng 460 tỷ đồng.

Lãnh đạo công ty cho biết rằng với các dự án lớn đang và sẽ triển khai, giá trị các hợp đồng xây lắp đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cho Tracodi trong giai đoạn 2024 - 2025. Bên cạnh đó, kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ dần đi vào chu kỳ hồi phục, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho bất động sản và việc Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công cũng là những yếu tố tích cực giúp Tracodi đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 12%-15%/năm trong 3 năm tới. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu của Tracodi trong 3 năm tới dự kiến sẽ đạt từ 9%-12%.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tracodi đã đạt tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2023 là bao nhiêu?,Trong 3 năm tới, Tracodi dự kiến tăng trưởng doanh thu bao nhiêu?