Trader và Investor - Bạn là ai?

TRADER (NHÀ GIAO DỊCH) LÀ GÌ?

Theo Wikipedia,
Nhà giao dịch (Trader) là một cá nhân, công ty hoặc tổ chức trong lĩnh vực tài chính mua và bán các công cụ tài chính như ngoại hối, tiền điện tử, cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa , phái sinh và chứng chỉ quỹ với tư cách là đại lý hưởng chênh lệch giá hoặc nhà đầu cơ.
Hiểu đơn giản như sau:

Nhà giao dịch (Trader) là những người nuôi bò thịt, họ thực hiện giao dịch với tần suất thường xuyên, mua bán cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền điện tử, ngoại hối, chứng chỉ quỹ… và hưởng lợi giữa chênh lênh giá.

Nhà giao dịch (Trader), họ quan tâm tới lãi vốn (chênh lênh của giá vốn và giá bán).

MỘT VÍ DỤ VUI ĐỂ BẠN DỄ HÌNH DUNG NHÉ!

Hương có một hòn đá, Hương mua của một cậu bé (hòn đá này câu bé nhặt được bên vệ suối, rất bình thường với giá 10 đồng, bởi Hương nghĩ có người sẽ mua hòn đá này với giá 12 đồng. Sau đó, có một anh A cũng đến mua hòn đá của Hương với giá 12 đồng bởi anh A nghĩ rằng có thể bán hòn đá này với giá 16 đồng. Sau đó có một anh B đến mua hòn đá đó từ anh A với giá 16 đồng… Câu chuyện sẽ cứ tiếp diễn cho đến khi không còn giao dịch nào diễn ra với hòn đá đó nữa.

Như bạn thấy, mặc dù hòn đá đó không có nhiều giá trị, những người ta vẫn có thể thu lợi từ hòn đá đó bằng cách mua thấp – bán cao. Những người thu lợi từ hòn đá với hình thức như trên được gọi là trader (nhà giao dịch/ nhà kinh doanh).

INVESTOR (NHÀ ĐẦU TƯ) LÀ GÌ?

Theo Wikipedia,
Nhà đầu tư (Investor) là người phân bổ vốn với kỳ vọng thu được lợi nhuận tài chính trong tương lai (lợi nhuận) hoặc để đạt được lợi thế (lãi suất). Thông qua nguồn vốn được phân bổ này, hầu hết thời gian nhà đầu tư mua một số loại tài sản. Các loại đầu tư bao gồm vốn chủ sở hữu, nợ, chứng khoán, bất động sản, cơ sở hạ tầng, tiền tệ, hàng hóa, mã thông báo, các công cụ phái sinh như quyền chọn bán, hợp đồng tương lai , chuyển tiếp, v.v …
Giải thích đơn giản như sau:

Nhà đầu tư (Investor) là những người nắm giữ tài sản và hưởng lợi ích từ sự tăng trưởng của tài sản đó.

Nhà đầu tư (Investor), họ quan tâm đến dòng lưu kim (dòng tiền về hàng kỳ).

MỘT VÍ DỤ VUI KHÁC NHÉ!

Nếu hôm nay bạn cho Hương vay 10 đồng và mỗi tháng Hương đưa lại cho bạn 1 đồng trong nhiều năm. Bạn có cho rằng đây là một khoản đầu tư tốt không? Hương nghĩ là có. Nói cách khác, bạn có thể thu hồi lại vốn trong 10 tháng, còn sau đó trở đi sẽ thành lời.
Đây chính là cách mà nhà đầu tư nhận lợi nhuận, họ đầu tư cho sự tăng trưởng thực của tài sản, tài sản ở đây chỉnh là khoản nợ 10 đồng mà bạn cho Hương vay.

Đấy, giờ thì hiểu tại sao mỗi lần thị trường lên xuống là nhịp tim không ổn định là do đâu rồi đấy.

Nếu ta lấy tư duy của một người trader để thực hiện công việc của một investor hoặc ngược lại thì “Em đi xa quá, em đi xa anh quá…” rồi nhé anh em.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn: Cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group)

Tham gia cộng đồng đầu tư Infina để cùng học hỏi và trao đổi thêm nhiều kiến thức