Trái phiếu TCBS: Đảm bảo an toàn với lãi suất thấp hơn

Trái phiếu tại TCBS: An toàn được khẳng định dù lãi suất thấp hơn so với các tổ chức khác
Nhà đầu tư thông minh ưu tiên lựa chọn trái phiếu TCBS với lãi suất thấp hơn nhưng đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư. TCBS đứng đầu thị phần với quy trình thẩm định chặt chẽ và hỗ trợ thanh khoản tốt.

Trái phiếu an toàn khi có tổ chức tư vấn phát hành uy tín

Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là một sản phẩm đầu tư có rủi ro. Để tránh nếm "trái đắng", nhà đầu tư thông minh hiện ưu tiên lựa chọn trái phiếu dù có lãi suất thấp hơn nhưng được chào bán qua các tổ chức trung gian uy tín như TCBS, để giảm thiểu rủi ro mà vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư.

Quy trình thẩm định và tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS

Bất kỳ doanh nghiệp nào khi muốn phát hành trái phiếu đều cần thông qua một tổ chức tài chính có giấy phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn phát hành (TVPH). Đối với nhà đầu tư, một sản phẩm tài chính phức tạp như trái phiếu doanh nghiệp cần sự đánh giá khách quan về mức độ rủi ro từ bên trung gian, mà ở đây là chính các tổ chức tư vấn phát hành. Điều này đặc biệt quan trọng, bởi Nghị định 08/2023 quy định nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm đánh giá sản phẩm, chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình cũng như các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, và giao dịch trái phiếu.

Do đó, nhà đầu tư thông minh hiện nay đang ưu tiên lựa chọn trái phiếu được chào bán qua các tổ chức trung gian uy tín, để hạn chế rủi ro thấp nhất có thể trong lúc đảm bảo được an toàn và hiệu quả của dòng tiền. Đứng đầu trong danh sách xếp hạng uy tín là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) - Công ty con của Ngân hàng Techcombank, hiện là tổ chức tư vấn phát hành với thị phần hơn 50% thị trường, khi luôn đảm bảo quy trình thẩm định chặt chẽ, để tư vấn đến nhà đầu tư những trái phiếu chất lượng cao, hiệu quả và an toàn.

Quy trình thẩm định, tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS

Quy trình thẩm định, tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS trải qua 9 bước chặt chẽ:

  1. Đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp phát hành cũng như của nhà đầu tư.
  2. Hiểu doanh nghiệp và thẩm định chuyên sâu.
  3. Cấu trúc trái phiếu.
  4. Chào bán sơ cấp.
  5. Dựng hồ sơ phát hành.
  6. Phê duyệt phát hành.
  7. Đóng sổ.
  8. Niêm yết.
  9. Theo dõi sau phát hành.

Trái phiếu TCBS: Đảm bảo an toàn và thanh toán đúng hạn

Ngay cả trong giai đoạn thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn khi nhiều doanh nghiệp đã không thể đáo hạn cho nhà đầu tư, 100% trái phiếu do TCBS phân phối đều được thanh toán gốc lãi đúng hạn trong năm 2022 và 2023. Trong thời điểm thị trường trái phiếu khủng hoảng giai đoạn từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023 (7 tháng), hệ thống Thỏa thuận trái phiếu iConnect của TCBS vẫn hỗ trợ nhà đầu tư thanh khoản, với 165.575 lượt giao dịch và 17.785 tỷ đồng khối lượng giao dịch mua lại.

Năm 2022, hơn 75.000 tỷ đồng tiền trái tức và gốc đến hạn ứng với trên 500 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Năm 2023, TCBS đã thực hiện thanh toán hơn 100.500 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư.

Tại TCBS, khách hàng thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp iBond hoàn toàn online trên hệ thống TCInvest và được cung cấp chi tiết đầy đủ thông tin về trái phiếu và doanh nghiệp phát hành, cũng như bản nhận biết rủi ro trái phiếu để cân nhắc trước khi quyết định tham gia.

Hỗ trợ thanh khoản và lợi nhuận cao với trái phiếu TCBS

Không dừng lại ở việc tư vấn phát hành uy tín, TCBS cũng nâng cao chất lượng các dịch vụ đại lý sau phát hành. Chẳng hạn như giải pháp thanh khoản trái phiếu tiện lợi trên hệ thống Thỏa thuận trái phiếu iConnect nhằm giải quyết bài toán thanh khoản cho nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư quản trị và hạn chế rủi ro thanh khoản. Theo đó, nhà đầu tư dễ dàng bán lại khi có nhu cầu cần thu hồi vốn và lãi bất kỳ lúc nào.

Ông Phan Văn Mạnh, nhà đầu tư ở TP.HCM cho chia sẻ: "Tôi đầu tư trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất 9%/năm tại TCBS. Sau

Nguồn: Báo CafeF

[question] TCBS là công ty con của ngân hàng nào?,TCBS cung cấp giải pháp thanh khoản trái phiếu như thế nào?