Triển vọng kinh doanh nửa cuối năm: Tình hình lợi nhuận và các ngành có dấu hiệu phục hồi

Lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục giảm trong quý II/2023, tuy nhiên, một số ngành dịch vụ đã bắt đầu phục hồi. Xuất khẩu dự kiến phục hồi vào cuối năm. Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hồi phục của doanh nghiệp.

Triển vọng kinh doanh trong nửa cuối năm 2023

Triển vọng kinh doanh trong nửa cuối năm 2023 đang gặp nhiều khó khăn khi lợi nhuận của các doanh nghiệp tiếp tục giảm trong quý II. Tuy nhiên, trong bức tranh tổng thể, có một số dấu hiệu tích cực và triển vọng cho sự phục hồi của nền kinh tế.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý II/2023

Lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý II/2023 đã suy giảm trên diện rộng. Theo dữ liệu tổng hợp từ các doanh nghiệp trên sàn, có 19,8% số doanh nghiệp báo lỗ và 34,8% số doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu cũng giảm 3,9% và tổng lợi nhuận sau thuế giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tốc độ giảm đã chậm lại đáng kể so với hai quý trước.

Trong số các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý II, lợi nhuận toàn thị trường được đóng góp chủ yếu bởi nhóm ngân hàng và Vin Group. Nếu không tính nhóm này, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp giảm 32,7% so với cùng kỳ. Hiệu quả hoạt động cũng suy giảm ở hầu hết các ngành, trừ dịch vụ tài chính và y tế.

Các ngành dầu khí, hóa chất và tài nguyên cơ bản

Các ngành dầu khí, hóa chất và tài nguyên cơ bản là những ngành có lợi nhuận giảm mạnh nhất, với mức giảm từ 60 - 80% so với mức nền cao của năm 2022. Đây cũng là những ngành tác động mạnh nhất tới lợi nhuận chung toàn thị trường. Ngoài ra, ngành bán lẻ cũng ghi nhận mức giảm lợi nhuận lớn, đặc biệt là trong ngành điện tử và điện máy.

Tuy vậy, cũng có những dấu hiệu tích cực trong bức tranh kinh doanh quý II. Một số ngành dịch vụ đã bắt đầu phục hồi từ đáy, như dịch vụ tài chính, xây dựng và vật liệu, du lịch và giải trí. Ngành bảo hiểm cũng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng nhờ hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao và sự phục hồi của thị trường chứng khoán.

Xuất khẩu dự kiến sẽ phục hồi vào cuối năm

Xuất khẩu dự kiến sẽ phục hồi vào cuối năm khi các đơn hàng tăng trở lại sau khi lượng hàng tồn kho cao được xử lý. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp, giảm thuế VAT và mở rộng chi tiêu tài khóa thông qua đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hồi phục của doanh nghiệp.

Mặc dù lợi nhuận doanh nghiệp có thể sẽ khó tăng mạnh ngay trong nửa cuối năm, nhưng triển vọng cho sự phục hồi từ từ vẫn tồn tại. Chính sách tiền tệ và cơ hội đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Việc kết quả kinh doanh tạo đáy cũng sẽ làm tăng định giá của thị trường.

Tổng kết lại, triển vọng kinh doanh nửa cuối năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cũng có những dấu hiệu tích cực và triển vọng cho sự phục hồi của nền kinh tế. Việc thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ từ Chính phủ và chính sách tiền tệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

VNIndex 1,176.14 -4.35 -0.37%
HNX 239.13 -0.53 -0.22%
UPCOM 89.26 -0.25 -0.28%
[question] Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý II/2023 như thế nào?,Nhóm ngành nào có lợi nhuận tăng trong quý II/2023?