Trung Quốc Đặt Mục Tiêu Mở Cửa Hơn Cho Đầu Tư Nước Ngoài

Trọng tâm kế hoạch hành động thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc
Kế hoạch hành động mới của Trung Quốc nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty quốc tế.

Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động mới nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty quốc tế.

Kế hoạch này được đưa ra nhằm mở cửa hơn và tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

Mở rộng khả năng tiếp cận và giảm chi phí hoạt động

Kế hoạch hành động bao gồm 24 biện pháp được chia thành 5 phần. Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch là mở rộng khả năng tiếp cận đầu tư của lĩnh vực tài chính và công nghệ cao. Điều này sẽ giúp các công ty nước ngoài thâm nhập và tham gia vào thị trường Trung Quốc một cách dễ dàng hơn và giảm chi phí hoạt động của họ.

Cải thiện môi trường hoạt động cho các công ty nước ngoài

Kế hoạch hành động cũng nhằm cải thiện môi trường hoạt động cho các công ty nước ngoài và nâng cao hiệu quả chi phí của đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Điều này được thể hiện qua việc Bắc Kinh sẽ hỗ trợ luồng dữ liệu giữa các công ty nước ngoài ở Trung Quốc với trụ sở chính của họ. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy và đảm bảo trật tự các luồng dữ liệu xuyên biên giới liên quan đến nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài

Kế hoạch hành động cũng đề cập đến việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Trung Quốc. Thời hạn hiệu lực thị thực nhập cảnh của nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật doanh nghiệp nước ngoài cùng vợ/chồng và con chưa thành niên đi kèm của họ sẽ được kéo dài đến hai năm. Điều này sẽ giúp thu hút và giữ chân nhân tài quốc tế tại Trung Quốc.

Khuyến khích đầu tư vào ngành công nghệ cao

Trung Quốc cũng khuyến khích các công ty nước ngoài mở rộng đầu tư vào ngành công nghệ cao. Kế hoạch hành động cũng đưa ra một số hỗ trợ chính sách nhất định để thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào các dự án thiết bị bán dẫn, y sinh và thiết bị tiên tiến quan trọng.

Mở rộng phạm vi thị trường tài chính nước ngoài

Theo kế hoạch hành động, Trung Quốc sẽ tạo điều kiện để các tổ chức tài chính nước ngoài tham gia vào lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. Đồng thời, phạm vi của các tổ chức tài chính nước ngoài ở thị trường trái phiếu trong nước cũng sẽ được mở rộng.

Tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động này cho thấy quyết tâm của Trung Quốc mở cửa hơn nữa và tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà nghiên cứu Wang Peng tại Học viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh nhận định rằng kế hoạch này sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Theo dữ liệu chính thức, vào tháng 1, có 4.588 công ty vốn đầu tư nước ngoài mới đã được thành lập tại Trung Quốc, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kế hoạch hành động mới này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Kế hoạch hành động thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc bao gồm những biện pháp nào?,Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi như thế nào cho người nước ngoài sinh sống và làm việc ở nước này?