Trung Quốc đầu tư 300 tỷ nhân dân tệ để thúc đẩy việc làm trong năm 2023

Trung Quốc đầu tư 300 tỷ nhân dân tệ để thúc đẩy việc làm trong năm 2023

Trung Quốc đã chi hơn 300 tỷ nhân dân tệ để tạo việc làm và khởi nghiệp trong năm 2023

Trung Quốc đã đưa ra một cam kết mạnh mẽ để tạo ra việc làm và khởi nghiệp trong năm 2023. Qua việc tối ưu hóa các chính sách và quỹ hỗ trợ, Trung Quốc đã chi hơn 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 42,25 tỷ USD) để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp trên toàn quốc.

Hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp đã trở thành một ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trung Quốc. Theo ông Vận Đông Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Xúc tiến việc làm thuộc Bộ Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc, trong năm 2023, đã có hơn 12 triệu việc làm mới được tạo ra ở các thành phố và thị trấn trên toàn quốc. Đặc biệt, việc làm cho thanh niên như sinh viên tốt nghiệp đại học đã ổn định và tiếp tục được cải thiện. Ngoài ra, số lượng người lao động nông thôn ra ngoài làm việc cũng đã tăng lên và hơn 33 triệu người đã thoát nghèo.

Trung Quốc đặt mục tiêu đẩy mạnh việc làm trong năm 2024

Trung Quốc cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh việc làm trong năm 2024. Ông Vận Đông Lai cho biết rằng chính phủ sẽ tập trung vào việc định hướng ưu tiên việc làm và nhanh chóng hoàn thiện cơ chế thúc đẩy việc làm chất lượng cao. Đồng thời, sẽ ban hành các chính sách phi kinh tế để đánh giá tác động của việc làm và nâng cao sức dẫn dắt của việc phát triển kinh tế và xã hội đối với việc làm. Hệ thống hỗ trợ chính sách như trợ cấp tài chính, ưu đãi thuế và an sinh xã hội cũng sẽ được hoàn thiện.

Việc hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp đã mang lại những kết quả tích cực. Trung Quốc đã tìm kiếm và cung cấp việc làm cho thanh niên như sinh viên tốt nghiệp đại học, đồng thời đảm bảo rằng những người có nhu cầu việc làm ở cả thành thị và nông thôn đều được hỗ trợ. Trong năm 2023, Trung Quốc đã tạo ra việc làm cho hơn 5 triệu người thất nghiệp ở thành thị và tuyển dụng hơn 1,7 triệu người. Điều này cho thấy cam kết mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Với việc đầu tư hơn 300 tỷ nhân dân tệ vào việc làm và khởi nghiệp, Trung Quốc đã chứng tỏ sự quyết tâm và cam kết của mình trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân. Chính sách này không chỉ giúp tạo ra việc làm mới mà còn giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trung Quốc đã chi bao nhiêu tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ việc làm trong năm 2023?,Năm 2024, Trung Quốc sẽ tập trung vào việc gì để tăng cường việc làm chất lượng cao?