Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng nhà máy thông minh

Trung Quốc đã đầu tư xây dựng hơn 8.000 nhà máy và xưởng kỹ thuật số, đẩy mạnh công nghiệp Internet với giá trị vượt 1.200 tỷ NDT.

Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Internet thông qua việc xây dựng hàng nghìn nhà máy và xưởng kỹ thuật số trên toàn quốc.

Theo báo cáo thường niên về sự đổi mới và phát triển của ngành công nghiệp Internet do Học viện Công nghiệp Internet Trung Quốc công bố, hiện nay đã có hơn 8.000 nhà máy và xưởng kỹ thuật số được xây dựng, với giá trị ngành công nghiệp Internet vượt 1.200 tỷ NDT, tương đương khoảng 167 tỷ USD.

Việc đầu tư và phát triển ngành công nghiệp Internet không chỉ được chính phủ Trung Quốc quan tâm mà còn được các địa phương cấp tỉnh trên cả nước hưởng ứng.

Hiện nay, đã có 31 địa phương cấp tỉnh đưa ra chính sách hoặc kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Internet. Điều này cho thấy sự quan tâm và cam kết của Trung Quốc trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.

Đặc biệt, công nghiệp Internet tại Trung Quốc đang tăng tốc với việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ chủ chốt như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu đang đẩy mạnh công nghiệp hóa các công nghệ này để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc đang đứng trước cơ hội để trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghiệp Internet và công nghệ thông tin.

Không chỉ tập trung vào việc xây dựng và phát triển nhà máy thông minh, Trung Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo mật dữ liệu trong ngành công nghiệp Internet.

Hệ thống bảo mật dữ liệu của nền tảng mạng Internet công nghiệp liên tục được cải tiến để đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin quan trọng của doanh nghiệp và người dùng.

Đồng thời, Trung Quốc cũng đã tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp Internet.

Hơn 100 trường cao đẳng và đại học đã được bổ sung thêm các chuyên ngành liên quan đến Internet công nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân lực chất lượng cao trong ngành.

Tổng kết lại, Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Internet thông qua việc xây dựng hàng nghìn nhà máy và xưởng kỹ thuật số trên toàn quốc.

Điều này cho thấy cam kết và quyết tâm của Trung Quốc trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.

[question] Có bao nhiêu địa phương cấp tỉnh ở Trung Quốc đã đưa ra chính sách và kế hoạch hành động để phát triển ngành công nghiệp Internet?,Những công nghệ chủ chốt nào đang được tăng tốc trong việc nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc?