Trung Quốc đối mặt với triển vọng kinh tế mong manh: Sự hạ cánh cứng và tác động đến Mỹ

Suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể tác động đáng kể đến các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, tác động này có thể không đáng kể đối với tăng trưởng GDP của Mỹ.

Trung Quốc, nền kinh tế số hai thế giới, đang đối mặt với triển vọng kinh tế mong manh và lo ngại về một cuộc "hạ cánh cứng".

Theo trang Investopedia (Mỹ), suy thoái kinh tế ở Trung Quốc có thể tác động đáng kể đến các quốc gia khác, dẫn đến lo ngại về triển vọng kinh tế vốn đã mong manh của Mỹ.

Tuy nhiên, tác động của suy thoái kinh tế Trung Quốc đối với Mỹ có thể không đáng kể. Một phần vì sự tiếp xúc của các ngân hàng Mỹ với Trung Quốc bị hạn chế. Các ngân hàng Mỹ chỉ có khoảng 20 tỷ USD đầu tư vào Trung Quốc, con số này rất nhỏ so với tài sản của hệ thống ngân hàng Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc rủi ro tài chính toàn cầu do suy thoái kinh tế Trung Quốc có thể quản lý được.

Mặc dù vậy, lo ngại vẫn tồn tại về tác động của suy thoái kinh tế Trung Quốc đối với các nền kinh tế khác. Nếu lĩnh vực bất động sản và nền kinh tế Trung Quốc suy yếu, nhập khẩu của Trung Quốc sẽ giảm, và đồng thời chuyển một phần động lực tăng trưởng tiêu cực của Trung Quốc sang các nước khác. Theo ước tính của Oxford Economics, mức giảm 1% trong tăng trưởng tiêu dùng nội địa của Trung Quốc có thể dẫn đến tác động tăng trưởng từ 0,1% đến 0,2% đối với các nền kinh tế nhỏ hơn và cởi mở hơn trong khu vực.

Trung Quốc đã từng đối mặt với những khó khăn kinh tế trong quá khứ.

Tuy nhiên, tác động của suy thoái kinh tế Trung Quốc đối với các nền kinh tế quốc tế hiện nay sẽ khác biệt. Theo Investopedia, năm 1991, GDP thực tế của Trung Quốc đã giảm hơn 12% do sự suy thoái kinh tế bắt đầu từ năm 1989. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, GDP của Trung Quốc chỉ chiếm 2% nền kinh tế toàn cầu, trong khi hiện nay con số này là hơn 18%.

Dự báo cho năm nay cho thấy GDP thực tế của Trung Quốc dự kiến tăng khoảng 5%. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất trong hơn 30 năm, nhưng không đến mức ảnh hưởng đáng kể đến các nền kinh tế khác. Tuy nhiên, theo mô hình kinh tế toàn cầu của Oxford Economics, đến năm 2025, tăng trưởng GDP của mỗi quốc gia sẽ bị ảnh hưởng từ 0,25 đến 0,5 điểm phần trăm do suy thoái kinh tế Trung Quốc.

Trung Quốc đang tích lũy nợ trong lĩnh vực bất động sản, gây ra lo ngại về một cuộc "hạ cánh cứng" về kinh tế.

Tuy nhiên, tác động của suy thoái kinh tế Trung Quốc đối với Mỹ và các nền kinh tế khác có thể không đáng kể. Tuy có khả năng tạo ra hiệu ứng domino đối với tăng trưởng GDP của các nền kinh tế lớn khác, nhưng sự tiếp xúc của các ngân hàng với Trung Quốc vẫn hạn chế và rủi ro tài chính toàn cầu có thể quản lý được.

[question] Trung Quốc đang đối mặt với khó khăn kinh tế nào?,Tác động của suy thoái kinh tế ở Trung Quốc lên Mỹ như thế nào?
1 Lượt thích