Trung Quốc - Nhà vay nợ lớn nhất thế giới và biện pháp giảm rủi ro

Trung Quốc - Nhà vay nợ lớn nhất thế giới và biện pháp giảm rủi ro

Trung Quốc trở thành quốc gia vay nợ hàng đầu thế giới, nhưng đang áp dụng các biện pháp để giảm rủi ro và đảm bảo thành công của Sáng kiến Vành đai, Con đường.

Trung Quốc - Nhà vay nợ lớn nhất thế giới và biện pháp giảm rủi ro

Trung Quốc đã trở thành quốc gia vay nợ hàng đầu thế giới, theo một báo cáo mới. Số tiền các nước đang phát triển nợ Trung Quốc đã tăng lên khoảng từ 1,1 nghìn tỷ USD - 1,5 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp để giảm rủi ro và đảm bảo thành công của Sáng kiến Vành đai, Con đường.

Vai trò của Trung Quốc trong việc vay nợ và tài trợ cơ sở hạ tầng cho các dự án quốc tế

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 20 nghìn dự án tại 165 quốc gia và tiết lộ rằng Trung Quốc đã cung cấp khoản vay trị giá 1,34 nghìn tỷ USD từ năm 2000 đến năm 2021. Các khoản vay từ Trung Quốc đã hỗ trợ xây dựng đường sắt ở Kenya, nhà máy điện ở Campuchia và hàng nghìn dự án khác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng khi Trung Quốc tăng cường việc vay nợ, số lượng dự án bị đình chỉ hoặc hủy bỏ cũng tăng. Điều này khiến Bắc Kinh lo lắng về nguy cơ vỡ nợ.

Biện pháp giảm rủi ro của Trung Quốc

Để giảm thiểu rủi ro trong tương lai, Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp. Đầu tiên, họ đã giảm các khoản vay cho dự án cơ sở hạ tầng và tăng cường cho vay khẩn cấp. Trước đây, dự án cơ sở hạ tầng chiếm hơn 60% danh mục cho vay của Trung Quốc, nhưng hiện nay chỉ còn hơn 30%, trong đó cho vay khẩn cấp chiếm gần 60%. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã tăng hình phạt đối với trả nợ trễ để giảm thiểu rủi ro. Theo nhà nghiên cứu của AidData, lãi suất phạt tối đa đối với việc trả nợ trễ đã tăng từ 3% lên thành 8,7% trong giai đoạn sau khi Sáng kiến Vành đai, Con đường được triển khai.

Ví dụ về việc áp dụng biện pháp giảm rủi ro

Một ví dụ về việc áp dụng biện pháp giảm rủi ro là thỏa thuận cơ cấu lại khoản nợ của Zambia. Trong thỏa thuận lịch sử này, Zambia đã giảm khoản nợ 6,3 tỷ USD, trong đó 2/3 là nợ đối với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc.

Chiến lược dài hạn của Trung Quốc

Trung Quốc không chỉ tập trung vào việc giảm rủi ro mà còn có chiến lược dài hạn. Họ đang xây dựng một bộ bảo vệ hoàn nợ để đảm bảo thành công của Sáng kiến Vành đai, Con đường. Các nhà kinh tế ước tính rằng lãi suất các khoản vay chính phủ Trung Quốc dành cho các nước thu nhập thấp là 2%, cao hơn so với các khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới với lãi suất 1,54%.

Trung Quốc đã trở thành nhà vay nợ hàng đầu thế giới, nhưng họ đang áp dụng các biện pháp để giảm rủi ro và đảm bảo thành công của Sáng kiến Vành đai, Con đường. Việc giảm các khoản vay cho dự án cơ sở hạ tầng và tăng cường cho vay khẩn cấp, cùng việc tăng hình phạt đối với trả nợ trễ, là những biện pháp cụ thể mà Trung Quốc đã áp dụng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trung Quốc đã trở thành nhà thu hồi nợ lớn nhất thế giới từ năm nào?,Các biện pháp nào đã được Trung Quốc đưa ra để giảm thiểu rủi ro vỡ nợ?