Trung Quốc Tăng Cường Lãnh Đạo Tài Chính để Phòng Ngừa "Bom Nợ"

Trung Quốc Tăng Cường Lãnh Đạo Tài Chính để Phòng Ngừa

Trung Quốc cam kết tăng cường lãnh đạo tài chính và giảm rủi ro nợ địa phương trong cuộc họp tài chính quan trọng tại Bắc Kinh.

Trung Quốc đã tiến hành một cuộc họp tài chính quan trọng tại Bắc Kinh nhằm tăng cường lãnh đạo tập trung và thống nhất của Đảng Cộng sản về công tác tài chính.

Cuộc họp này đã có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

Mục tiêu chính của cuộc họp là thiết lập cơ chế giải quyết rủi ro nợ địa phương và quản lý nợ chính quyền địa phương.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đối mặt với những rủi ro tài chính nghiêm trọng do sự suy yếu của ngành bất động sản và lượng nợ lên đến 92.000 tỷ nhân dân tệ của chính quyền địa phương.

Để đối phó với tình hình này, Trung Quốc đã quyết định thắt chặt quy định tài chính và tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

Ông Zhiwei Zhang, nhà kinh tế trưởng tại Công ty quản lý tài sản Pinpoint Asset Management, đã nhận định rằng: "Sự suy giảm của lĩnh vực bất động sản và vấn đề nợ của các đơn vị phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (LGFV) dẫn đến nhiều rủi ro trong hệ thống tài chính. Chính phủ có thể sẽ thắt chặt quy định tài chính trong 5 năm tới để ngăn chặn khủng hoảng hệ thống".

Trung Quốc đã công bố một cuộc cải tổ quy mô lớn về cơ chế quản lý tài chính vào tháng 3 năm nay.

Một phần quan trọng của cải tổ này là việc thành lập Ủy ban Tài chính Trung ương, nhằm thắt chặt sự kiểm soát của Đảng Cộng sản đối với lĩnh vực tài chính.

Cuộc họp tài chính gần đây đã tái xác nhận vai trò quan trọng của ủy ban này.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và tăng cường đa dạng hóa bộ công cụ chính sách tiền tệ.

Điều này nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, sản xuất tiên tiến, phát triển xanh và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Trung Quốc cũng sẽ duy trì tỉ giá đồng nhân dân tệ ở mức hợp lý và cân bằng.

Cuộc họp tài chính Trung Quốc là một sự kiện quan trọng và được theo dõi chặt chẽ.

Nó định hướng cho những cải cách lớn trong hệ thống tài chính Trung Quốc trong những năm tới.

Thông qua cuộc họp này, Trung Quốc đã xác định các biện pháp cần thực hiện để tăng cường lãnh đạo tài chính và giảm rủi ro nợ địa phương.

Cuộc họp tài chính Trung Quốc được tổ chức mỗi 5 năm một lần và không diễn ra vào năm 2022.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trung Quốc đã cam kết gì trong cuộc họp Công tác Tài chính Trung ương?,Cuộc họp tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu tài chính của lĩnh vực nào?