Trung Quốc Tạo Ra Các Công Ty Khởi Nghiệp Vũ Trụ để Cạnh Tranh với SpaceX

Chính phủ Trung Quốc đang hỗ trợ hơn 40 công ty khởi nghiệp về không gian vũ trụ nhằm tạo ra một phiên bản SpaceX của riêng mình.

Trung Quốc đang tìm cách thách thức Mỹ trong lĩnh vực không gian vũ trụ bằng cách hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong nước muốn tham gia vào ngành này.

Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành theo cách tương tự như NASA đã làm với SpaceX của Elon Musk.

Hỗ trợ từ Chính phủ Trung Quốc

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) đã tuyên bố muốn trả tiền cho các công ty thuộc khu vực tư nhân cho các sứ mệnh trong tương lai.

Đồng thời, CMSA đã đưa ba phi hành gia trở lại Trái đất sau thời gian làm việc trên trạm vũ trụ Tiangong.

Phó giám đốc Lin Xiqiang cho biết CMSA đã nhận được đề xuất sử dụng tên lửa do tư nhân phát triển cho các chuyến vận chuyển hàng hóa tới trạm vũ trụ Trung Quốc.

Ông cũng cho biết rằng các công ty vũ trụ thương mại tư nhân của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng và sự nhiệt tình tham gia các sứ mệnh không gian có người lái của họ cũng rất cao.

Mục tiêu cạnh tranh với SpaceX

Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược tương tự như NASA đã sử dụng với SpaceX của Elon Musk.

SpaceX đã giành được nhiều hợp đồng thành công từ NASA, bao gồm cả việc đưa các phi hành gia lên mặt trăng.

Trung Quốc muốn tạo cơ hội cho các công ty vũ trụ trong nước giành được các nhiệm vụ từ cơ quan vũ trụ, nhằm củng cố lĩnh vực không gian thương mại của riêng mình.

Thành công và thách thức

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã đạt được một số thành công lớn trong ngành công nghiệp vũ trụ.

Tuy nhiên, ngành này vẫn đang đứng giữa ngã ba đường, với tốc độ huy động vốn chậm lại.

Các công ty khởi nghiệp chỉ tạo ra khoảng một nửa số tiền huy động được trong năm nay so với các năm trước đó.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ từ cơ quan vũ trụ có thể giúp các công ty khởi nghiệp vượt qua các thách thức.

Hợp đồng từ cơ quan vũ trụ có thể hỗ trợ ngành công nghiệp Trung Quốc tương tự như SpaceX nhận được từ NASA.

Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển không gian ở Trung Quốc và tạo điều kiện cho nhiều ý tưởng và đổi mới hơn.

Hỗ trợ và sáng kiến từ chính phủ

Chính phủ Trung Quốc đã trợ cấp cho các công ty khởi nghiệp vũ trụ trong quận Yizhuang, nơi có trụ sở Học viện Công nghệ Xe phóng Trung Quốc.

Các công ty trong quận này có thể nhận trợ cấp lên tới 50 triệu nhân dân tệ (6,8 triệu USD), cũng như trợ cấp tiền thuê nhà.

Các công ty khởi nghiệp cũng đã sáng tạo các cách để nâng cao hình ảnh của họ với công chúng, như bán cốc và vỏ điện thoại có thương hiệu hoặc hợp tác với các công ty khác để tạo ra sự chú ý.

Tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc

Trung Quốc đang nỗ lực để củng cố lĩnh vực vũ trụ thương mại của riêng mình và tạo ra các công ty khởi nghiệp vũ trụ cạnh tranh với SpaceX.

Mặc dù đã đạt được một số thành công, lĩnh vực không gian thương mại của Trung Quốc vẫn chưa lớn hoặc sôi động như ở Mỹ.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính phủ và sự đổi mới của các công ty khởi nghiệp, ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trung Quốc đang hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực không gian vũ trụ theo cách nào?,Ngành công nghiệp không gian thương mại của Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức gì?