Trung Quốc và Nga: Đối thủ lớn nhất của Mỹ, theo khảo sát Gallup

Một cuộc khảo sát mới của Gallup cho thấy Trung Quốc và Nga được xem là đối thủ lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, ý kiến khác nhau tồn tại giữa các đảng phái chính trị.

Trung Quốc và Nga: Đối thủ lớn nhất của Mỹ, theo khảo sát Gallup

Một cuộc khảo sát gần đây của công ty tư vấn và phân tích đa quốc gia Gallup đã xác định Trung Quốc và Nga là đối thủ lớn nhất của Mỹ. Kết quả này dựa trên ý kiến của 1.016 người Mỹ được phỏng vấn từ ngày 1 đến ngày 20/2/2024.

Trung Quốc: Đối thủ hàng đầu của Mỹ

Theo khảo sát, 41% số người Mỹ cho rằng Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Mỹ. Tỷ lệ này đã giảm so với một năm trước đó. Mặc dù Trung Quốc được coi là đối thủ hàng đầu, chỉ có 20% số người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ có thiện cảm với nước này.

Nga: Đối thủ lớn nhì của Mỹ

Sau Trung Quốc, Nga được xem là đối thủ lớn nhì của Mỹ với tỷ lệ 26%. Tuy nhiên, ý kiến này không được chung đồng quan điểm trong cả cộng đồng. Theo khảo sát, thành viên Đảng Cộng hòa thường coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, trong khi thành viên Đảng Dân chủ lại cho rằng Nga là đối thủ lớn nhất của Mỹ.

Sự khác biệt giữa các đảng phái chính trị

67% thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Mỹ, trong khi tỷ lệ này chỉ là 18% trong nhóm người thuộc Đảng Dân chủ. Đối với Nga, 48% thành viên Đảng Dân chủ coi nước này là đối thủ lớn nhất, trong khi con số này chỉ là 10% trong Đảng Cộng hòa.

Có thể thấy rằng sự khác biệt quan điểm tồn tại giữa các đảng phái chính trị về việc xem Trung Quốc hay Nga là đối thủ lớn nhất của Mỹ.

Những quốc gia được yêu thích và không được yêu thích

Khảo sát cũng xác định các quốc gia mà người Mỹ có thiện cảm nhất và không thiện cảm nhất. Canada, Nhật Bản và Anh là những quốc gia được người Mỹ yêu thích nhất, với tỷ lệ thiện cảm lần lượt là 83%, 83% và 82%. Trong khi đó, Nga và Triều Tiên là những quốc gia mà người Mỹ ít có thiện cảm nhất, lần lượt chỉ là 8% và 9%.

Cuộc khảo sát của Gallup đã cung cấp cái nhìn tổng quan về quan điểm của người Mỹ về các đối thủ lớn nhất của Mỹ và sự khác biệt giữa các đảng phái chính trị. Tuy nhiên, ý kiến của mỗi người vẫn có thể khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Theo cuộc khảo sát của Gallup, ai được coi là đối thủ lớn nhất của Mỹ theo người Mỹ?,Những quốc gia nào được người Mỹ có thiện cảm nhất theo cuộc khảo sát của Gallup?