Trung Quốc và Saudi Arabia: Thách thức đồng USD và thoả thuận đột phá

Trung Quốc và Saudi Arabia: Thách thức đồng USD và thoả thuận đột phá

Trung Quốc và Saudi Arabia đã ký kết một thoả thuận đổi tiền tệ đột phá, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thách thức sự thống trị của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Thoả thuận này cho phép Saudi Arabia giao dịch dầu khí bằng đồng nhân dân tệ, thay vì USD như trước đây.

Thoả thuận này có quy mô nhỏ, chỉ trị giá 50 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,98 tỷ USD), tương đương với một phần nhỏ của tổng giá trị thương mại giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, nó mang ý nghĩa lớn vì mở ra cơ hội cho việc mở rộng thoả thuận trong tương lai.

Trước đây, Saudi Arabia giao dịch dầu khí hoàn toàn bằng USD từ năm 1974. Nhưng với việc ký kết thoả thuận này, Saudi Arabia có quyền tự do tiếp cận nguồn cung tiền Trung Quốc theo tỷ giá hối đoái ấn định và ngược lại đối với Bắc Kinh và đồng riyal. Điều này giúp Saudi Arabia bảo vệ an ninh năng lượng của mình và tránh bị trừng phạt từ hệ thống tài chính phương Tây.

Thoả thuận này cũng phản ánh xu hướng tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch quốc tế. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy, việc sử dụng đường dây hoán đổi Trung Quốc của các ngân hàng trung ương đã tăng gần gấp 4 lần kể từ năm 2020. Đồng nhân dân tệ đã vượt qua đồng euro để trở thành đồng tiền được sử dụng nhiều thứ hai trong thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, việc thách thức sự thống trị của đồng USD vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đồng USD vẫn là đồng tiền được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, chiếm gần một nửa tổng số thanh toán quốc tế. Ngoài ra, đồng USD còn đóng vai trò quan trọng trong việc định giá nợ công và nợ tư nhân trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, những bước tiến trong việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch quốc tế cho thấy sự gia tăng của Trung Quốc trong vai trò kinh tế và chính trị. Thoả thuận với Saudi Arabia cũng là một phần trong chiến lược của Trung Quốc để mở rộng quan hệ đối tác với các quốc gia khác ngoài Mỹ.

Việc thách thức sự thống trị của đồng USD có thể mang lại những tác động địa chính trị đối với Mỹ. Trung Quốc đang tạo ra một khối chống phương Tây, trong đó đồng nhân dân tệ đóng vai trò quan trọng. Việc thúc đẩy sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch quốc tế cũng giúp Trung Quốc bảo vệ an ninh năng lượng của mình và tránh bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

Trong tương lai, Trung Quốc và Saudi Arabia có thể tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả trao đổi chứng khoán. Việc mở rộng quan hệ này sẽ tạo ra những tác động địa chính trị và kinh tế đối với Mỹ và hệ thống tài chính phương Tây.

Trong tổng thể, thoả thuận đổi tiền tệ giữa Trung Quốc và Saudi Arabia là một bước ngoặt quan trọng trong việc thách thức sự thống trị của đồng USD trên thị trường quốc tế. Việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch quốc tế đang gia tăng, đồng thời tạo ra những tác động địa chính trị và kinh tế đối với Mỹ và hệ thống tài chính phương Tây.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa Trung Quốc và Saudi Arabia có ý nghĩa gì trong việc thách thức sự thống trị của đồng USD?,Đồng nhân dân tệ đã vượt qua đồng euro để trở thành đồng tiền được sử dụng nhiều thứ hai trong thương mại toàn cầu, điều này có ý nghĩa gì cho vai trò của Trung Quốc trên thị trường quốc tế?