Trung tâm dữ liệu quốc gia: Nền tảng số 1 cho sự phát triển kinh tế và an ninh

Trung tâm dữ liệu quốc gia: Nền tảng số 1 cho sự phát triển kinh tế và an ninh

Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mang lại lợi ích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh của Việt Nam.

Trung tâm dữ liệu quốc gia:

Trung tâm dữ liệu quốc gia, một dự án quan trọng của Chính phủ Việt Nam, đã được ban hành Nghị quyết phê duyệt. Đây là một Trung tâm do Chính phủ xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành. Mục tiêu của Trung tâm là tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác và điều phối dữ liệu của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. Trung tâm sẽ hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Quy mô và lộ trình triển khai:

Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2025 sẽ tập trung vào xây dựng cơ sở. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2028 sẽ mở rộng quy mô. Cuối cùng, giai đoạn 3 từ năm 2029 đến năm 2030 sẽ tập trung vào phát triển. Dự kiến sẽ có 3 Trung tâm dữ liệu quốc gia được xây dựng, với Trung tâm số 1 được đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Quy mô của Trung tâm số 1 dự kiến là khoảng 150.000 m2, bao gồm 1 Trung tâm dữ liệu phục vụ cho vùng chuyên dụng và 1 Trung tâm dữ liệu có quy mô 1.000 racks phục vụ vùng dùng chung cho các bộ, ngành. Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ có các tòa nhà làm việc, viện nghiên cứu, sản xuất, doanh trại, tòa nhà hội nghị, Trung tâm giám sát an ninh mạng và các công trình khác. Các Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ được thiết kế và xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chống bom đạn, khủng bố và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Lợi ích của Trung tâm dữ liệu quốc gia:

Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ liên quan đến dữ liệu và hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Đồng thời, Trung tâm cũng đảm bảo an ninh quốc phòng và an ninh mạng. Dữ liệu tại Trung tâm sẽ là nền tảng cung cấp thông tin cho các đơn vị khai thác và đánh giá, từ đó đưa ra các chính sách và quyết định phù hợp.

Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ lưu trữ và tổng hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành và địa phương. Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ lưu trữ dữ liệu thông tin liên quan đến con người từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Điều này sẽ tạo ra một kho dữ liệu dùng chung để các đơn vị tra cứu và sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu ở mức cao nhất, từ việc kiểm soát và phát hiện tấn công, đột nhập cho đến bảo vệ các khu vực và hành lang dưới mặt đất.

Trung tâm dữ liệu quốc gia và sự phát triển của Việt Nam:

Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia. Đây cũng là tiền đề để phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam. Mục tiêu của Việt Nam là trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về Chính phủ điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ là nền tảng để trao đổi thông tin và kết nối quốc tế, đồng thời đặt nền tảng cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

Trung tâm dữ liệu quốc gia là một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra một môi trường tin cậy cho các đơn vị khai thác dữ liệu và đánh giá chính xác thông tin. Đồng thời, nó cũng giúp giảm thiểu các bước trung gian trong quá trình kết nối và chia sẻ dữ liệu. Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đưa Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế số của thế giới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ lưu trữ dữ liệu gì?,Mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam là gì?