Trung tâm Ứng dụng KH&CN Bạc Liêu tạm đóng cửa, nợ lương: Lãnh đạo tỉnh nói gì?

Trung tâm Ứng dụng KH&CN Bạc Liêu tạm đóng cửa, nợ lương: Lãnh đạo tỉnh nói gì?

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu trình bày nguyên nhân Trung tâm Ứng dụng KH&CN Bạc Liêu phải tạm ngưng hoạt động và nợ lương trong cuộc họp báo quý III/2023.

Trung tâm Ứng dụng KH&CN Bạc Liêu

Một tổ chức công lập chuyên về ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đã phải tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 24/7. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã trình bày nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trong cuộc họp báo quý III/2023.

Trước đây

Trung tâm Ứng dụng KH&CN Bạc Liêu hoạt động ổn định và hiệu quả từ khi thành lập đến tháng 5/2011. Trung tâm có doanh thu hàng năm từ 50 - 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí và lập quỹ lợi nhuận. Ngoài lương cơ bản, các công chức và viên chức của Trung tâm còn được nhận thêm thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi tháng.

Sự thay đổi trong lãnh đạo

Sau khi có sự thay đổi trong lãnh đạo, hoạt động sản xuất và kinh doanh của Trung tâm đã giảm đi và không đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết rằng từ năm 2018, chưa có sự thống nhất về việc cổ phần hoá hay không cổ phần hoá Trung tâm. Điều này đã gây ra khó khăn trong việc đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm.

Khó khăn về tài chính

Sở Tài chính cũng không có cơ sở để tham mưu và trình UBND tỉnh quyết định về phương án tài chính của Trung tâm. Do đó, Trung tâm phải tự hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để tồn tại. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Trung tâm không thực hiện hoạt động này với lý do không được phê duyệt loại hình hoạt động, không được hỗ trợ đầu tư và không được cấp kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Nợ đọng

Kết quả là, Trung tâm đã tích lũy một số lượng lớn nợ đọng từ các đề tài, dự án và nhiệm vụ thường xuyên chưa được giải quyết. Hiện tại, Trung tâm đang nợ BHXH hơn 446 triệu đồng và nợ tiền thuế, chậm nộp hơn 364 triệu đồng. Điều này đã gây ra khó khăn trong việc chi trả lương cho các công chức và viên chức của Trung tâm.

Trách nhiệm của Ban giám đốc

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã nhấn mạnh rằng trách nhiệm cho tình trạng này thuộc về Ban giám đốc Trung tâm. Trong thời gian từ năm 2011 đến tháng 4/2022, trách nhiệm này thuộc về ông Lê Phước Thiện, nguyên Giám đốc Trung tâm, và từ tháng 5/2022 đến nay, trách nhiệm này thuộc về ông Tống Xuân Uy, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm.

Tạm ngưng hoạt động

Trung tâm Ứng dụng KH&CN Bạc Liêu hiện tại đang tạm ngưng hoạt động và đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Việc này đã gây ra không ít khó khăn cho đời sống của các công chức và viên chức trong Trung tâm. Tuy nhiên, chưa có thông tin về việc Trung tâm sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian tới.

[question] Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bạc Liêu được thành lập vào năm nào?,Vì sao Trung tâm không đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động?