TTCK Việt Nam chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống giao dịch mới

Bộ Tài chính: Chỉ khi hệ thống giao dịch mới đảm bảo ổn định, an toàn và gần như không có rủi ro mới đưa vào vận hành
Bộ Tài chính đã chỉ đạo đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống giao dịch mới trước khi đưa vào vận hành, nhằm nâng cao chất lượng và năng lực của thị trường chứng khoán Việt Nam.

TTCK Việt Nam chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống giao dịch mới

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 4 của Bộ Tài chính tổ chức chiều ngày 19/1, lãnh đạo và đại diện Bộ Tài chính đã chia sẻ các thông tin dư luận quan tâm trong lĩnh vực hoạt động ngành tài chính.

Nâng hạng thị trường chứng khoán và hệ thống giao dịch mới

Là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay và tương lai, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Đại diện Bộ Tài chính đã họp và chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai các công việc cuối cùng để nâng hạng thị trường chứng khoán. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh rằng quá trình nâng hạng phải đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống giao dịch, từ đó đưa TTCK vào vận hành an toàn.

Mục tiêu của việc nâng hạng TTCK là thực hiện Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thời gian TTCK được xem xét nâng hạng.

Trong suốt hai năm qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo và thúc đẩy các chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai công việc hệ thống giao dịch mới. Hiện tại, các công việc kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành và quá trình chạy thử nghiệm đang được triển khai tích cực.

Yêu cầu của hệ thống giao dịch là rất cao về tính ổn định và an toàn. Bộ Tài chính đã chỉ đạo đảm bảo tính ổn định, an toàn và gần như không có rủi ro trước khi đưa vào vận hành hệ thống mới", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, hệ thống giao dịch mới là một hệ thống rất lớn, gắn kết chặt chẽ giữa các hệ thống như Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Điều quan trọng là phải đảm bảo tính an toàn cao nhất và sớm nhất khi đưa vào vận hành, đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết.

TTCK sau giai đoạn phát triển nền tảng cần bước phát triển lên tầm cao mới, càng sớm càng tốt", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Dự án KRX trị giá khoảng 900 tỷ đồng được ký giữa Sở Giao dịch TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc năm 2012. Mục tiêu của dự án là tạo ra một hệ thống công nghệ thông tin thống nhất giữa hai sở và trung tâm lưu ký, nâng cao quy mô xử lý lệnh và tạo nền tảng cho các sản phẩm mới cho thị trường.

Dự án KRX được kỳ vọng sẽ mang đến các sản phẩm, giải pháp giao dịch và thanh toán mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, như giao dịch T+0, bán khống, tạo tiền đề giải quyết các nút thắt để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và tiến tới nâng hạng thị trường.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Hệ thống giao dịch mới sẽ mang đến những lợi ích gì cho thị trường chứng khoán Việt Nam?,Bộ Tài chính đã đề ra những yêu cầu gì đối với hệ thống giao dịch mới?