TTCK Việt Nam: Triển vọng phát triển và xu thế mới

Trong bối cảnh khó khăn, TTCK Việt Nam vẫn duy trì hoạt động ổn định và tăng trưởng. Những chính sách và xu hướng mới sẽ hình thành trong thời gian tới, đẩy mạnh chất lượng hàng hóa và sự phát triển bền vững của thị trường.

TTCK Việt Nam: Triển vọng phát triển và xu thế mới

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận những tín hiệu khả quan và duy trì hoạt động ổn định và tăng trưởng. Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), đã nhận định rằng thị trường có triển vọng hình thành những xu thế mới trong thời gian tới.

Khung pháp lý hoàn thiện và nâng cấp

Trong tương lai, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được hoàn thiện và nâng cấp khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho vận hành và quản lý. Bộ Tài chính đã đề xuất sửa Luật Doanh nghiệp, sửa Luật Chứng khoán và các Nghị định liên quan để kiểm soát chặt chẽ, minh bạch và tạo nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển sản xuất và kinh doanh. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị của Bộ Tài chính để ban hành các Quy chế liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con sẽ cải tiến và hoàn thiện chuẩn phân ngành, hệ thống chỉ số và quy hoạch lại các bộ chỉ số trên thị trường chứng khoán. Điều này nhằm xây dựng hệ thống chỉ báo nhất quán cho toàn thị trường và đảm bảo chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Phát triển bền vững và quản trị công ty

Thị trường chứng khoán Việt Nam có xu hướng chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển bền vững. Chất lượng quản trị công ty đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của thị trường. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh chất lượng quản trị công ty thông qua các chương trình đào tạo, tuyên truyền và đánh giá chất lượng quản trị công ty. Điều này giúp tăng cường lòng tin của nhà đầu tư và thu hút vốn đầu tư.

Tác động của công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế

Sự phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng chuyển đổi số, sẽ tác động đáng kể đến thị trường chứng khoán. Với sự xuất hiện của AI, dịch vụ tài chính sẽ được cải thiện đáng kể, đặc biệt là các dịch vụ tư vấn đầu tư, quản lý tài sản và quản trị rủi ro. Tuy nhiên, sự phát triển này đặt ra thách thức về quản lý và giám sát để bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ tăng cường hội nhập và hài hòa hóa với tiêu chuẩn quốc tế. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các chương trình hợp tác quốc tế và thúc đẩy minh bạch thông tin tài chính. Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế (IFRS) và các chuẩn công bố thông tin khác sẽ giúp thị trường ngày càng minh bạch và phát triển bền vững.

Triển vọng của TTCK Việt Nam

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì hoạt động ổn định và tăng trưởng. Tính đến hết tháng 6/2023, chỉ số VN-Index đã tăng 11,2% so với cuối năm 2022 và thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt trên 13.700 tỷ đồng/phiên. Triển vọng của TTCK Việt Nam trong giai đoạn tới là hình thành những xu thế mới và phát triển bền vững, đồng thời tăng cường chất lượng hàng hóa và quản trị công ty.

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Các biện pháp nào được đề xuất để nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam?,Các yếu tố nào đang tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện tại?