"Tương lai đen tối: Thế giới đối mặt với 4 tỷ tấn rác vào năm 2050"

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới cho thấy lượng rác thải toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 3,4 tỷ tấn/năm vào năm 2050, gây tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.

Tương lai đen tối: Thế giới đối mặt với 4 tỷ tấn rác vào năm 2050

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tình trạng rác thải toàn cầu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và dự kiến sẽ tăng lên 3,4 tỷ tấn/năm vào năm 2050. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với môi trường và sức khỏe con người trên toàn thế giới.

Sự gia tăng chất thải rắn đô thị toàn cầu

Chủ yếu ảnh hưởng đến các nước nghèo nhất. Những quốc gia thuộc nhóm này không có đủ nguồn lực để quản lý rác thải của họ một cách hợp lý. Đồng thời, lượng khí thải nhà kính cũng sẽ tăng lên do việc tạo ra chất thải toàn cầu, ảnh hưởng đến mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trên toàn thế giới.

Nguyên nhân chính của sự gia tăng

Do tình hình phát triển kinh tế và tăng trưởng dân số. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy mối liên hệ tích cực giữa việc tạo ra rác thải và mức thu nhập. Họ ước tính rằng lượng rác thải bình quân đầu người phát sinh hàng ngày ở các nước thu nhập cao sẽ tăng 19% vào năm 2050. Đối với các nước thu nhập thấp và trung bình, con số này dự kiến sẽ tăng gần 40% hoặc hơn. Điều này cho thấy việc tạo ra rác thải đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp và đang có mức thu nhập gia tăng.

Hiện nay, thế giới đang tạo ra khoảng 0,74 kg rác thải bình quân đầu người mỗi ngày. Dự kiến rằng lượng rác thải phát sinh ở các nước thu nhập thấp có thể tăng hơn 3 lần vào năm 2050. Điều này đặc biệt nghiêm trọng ở châu Phi cận Sahara.

Loại rác thải

Rác thải thực phẩm và rác thải xanh chiếm hơn 50% tổng lượng rác thải ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong khi đó, tỷ lệ chất thải do bao bì đóng gói ở các nước thu nhập cao thấp hơn và tỷ lệ chất thải phi hữu cơ cao hơn.

Xử lý rác thải

Trên toàn cầu, chỉ có 37% rác thải được xử lý tại các bãi chôn lấp, trong đó chỉ có 8% được xử lý một cách hợp vệ sinh và sử dụng hệ thống thu gom khí đốt. Rác thải bị vứt bừa bãi công khai chiếm 33%, trong khi lượng rác tái chế và ủ làm phân bón chỉ chiếm 19%. Cuối cùng, 11% sử dụng hệ thống đốt rác hiện đại.

Tác hại của lượng rác thải

Liên hợp quốc đã công bố những ước tính mới và cảnh báo về những tác hại kinh hoàng về y tế, kinh tế và môi trường mà lượng rác thải này gây ra. Tình trạng ô nhiễm dự kiến sẽ ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở các vùng hiện vẫn xử lý rác thải bằng cách đổ đống và đốt. Nếu không có hành động khẩn cấp, đến năm 2050, khối lượng rác thải toàn cầu có thể lên đến 3,8 tỷ tấn, vượt xa các mức dự báo trước đó.

Giải pháp

Những kết quả này cho thấy thế giới cần chuyển đổi khẩn cấp sang cách tiếp cận "không rác thải" và cải thiện quy trình xử lý rác thải để tránh ô nhiễm nghiêm trọng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ sức khỏe con người.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, lượng rác thải toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên bao nhiêu tỷ tấn/năm vào năm 2050?,Lượng rác thải phát sinh ở các nước thu nhập thấp và trung bình dự kiến sẽ tăng lên bao nhiêu vào năm 2050?