Tương lai sáng rực của ba thành phố trực thuộc TP.HCM

Tương lai sáng rực của ba thành phố trực thuộc TP.HCM

Khu Nam TP.HCM, Cần Giờ và Củ Chi đang được định hướng trở thành "thành phố thuộc thành phố". Bài viết này sẽ giới thiệu về tiềm năng và phát triển của ba thành phố này trong tương lai.

Thành phố thuộc thành phố - mô hình độc đáo

Thành phố thuộc thành phố là một mô hình độc đáo đang được áp dụng tại Khu Nam TP.HCM, Cần Giờ và Củ Chi. Mô hình này định hướng cho ba thành phố này trở thành một phần của TP.HCM, nhưng vẫn giữ được đặc trưng và tiềm năng phát triển riêng.

[question] Thành phố Nam Sài Gòn sẽ phát triển theo mô hình nào?,Thành phố Cần Giờ có điểm mạnh gì để phát triển du lịch sinh thái?