"Tương lai tiềm năng của liên minh phân phối Việt Nam: Tạo nên một tập đoàn bán lẻ lớn"

Năm 2007, liên minh phân phối Việt Nam gồm 4 công ty lớn đã hình thành, nhưng không phát triển như kỳ vọng. Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, ông Phạm Đình Đoàn, tiếc nuối về tiềm năng của liên minh này và đề xuất xây dựng các tập đoàn kinh tế lớn hơn để đóng góp cho đất nước.

Liên minh phân phối Việt Nam và tiềm năng không thể nào được thực hiện.

Đó là niềm tiếc nuối của Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, ông Phạm Đình Đoàn, khi nhìn lại quá khứ 16 năm trước.Hình thành vào năm 2007, liên minh phân phối Việt Nam gồm 4 công ty lớn trong lĩnh vực bán lẻ Việt Nam, bao gồm Saigon Coop, Tổng công ty thương mại Saigon Plaza, Tổng công ty tương mại Hà Nội và Phú Thái. Ông Đoàn đã thể hiện sự hy vọng rằng liên minh này có thể phát triển thành một tập đoàn bán lẻ lớn, nắm vững thị trường nội địa.Tuy nhiên, hoạt động của liên minh này không nhận được sự thuận lợi trong việc mở rộng địa bàn và không phát triển như kỳ vọng. Ông Đoàn đã thể hiện sự tiếc nuối về việc không thể tận dụng tiềm năng của liên minh phân phối này.

Ông Đoàn cũng nhắc đến một câu chuyện khác về việc xây dựng các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam.

Trước đây, ông đã tham gia lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam và có kinh nghiệm xây dựng đề án, xây dựng các tập đoàn kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, việc triển khai các đề án này vẫn còn chưa đủ để đạt được thành công.Ông Đoàn cho biết rằng hiện nay có rất nhiều doanh nhân mong muốn hợp tác để xây dựng các tập đoàn kinh tế lớn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ông đề xuất rằng Chính phủ nên xem xét xây dựng các tập đoàn nhà nước và tư nhân để thực hiện chiến lược quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng cả tập đoàn nhà nước và tư nhân đều cần phải chịu sự giám sát của Nhà nước để đảm bảo sự phát triển công bằng.

Ông Đoàn khẳng định rằng doanh nhân Việt Nam và con người Việt không hề thua kém bản lĩnh với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Họ không chỉ có khát vọng làm giàu cho riêng mình mà còn có khát vọng làm giàu cho đất nước và đóng góp vào sức mạnh kinh tế của quốc gia.Ông Đoàn cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp hàng đầu sẽ quyết định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông tin rằng với khát vọng và lòng tự tôn dân tộc mãnh liệt, Việt Nam có thể trở thành một quốc gia độc lập tự cường, thịnh vượng.

Trong cuộc gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao vai trò của doanh nhân trong sự phát triển của đất nước. Ông khẳng định rằng Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân phát triển và đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam.

[question] Tại sao liên minh phân phối Việt Nam 16 năm trước không phát triển thành công?,Ông Phạm Đình Đoàn đề xuất xây dựng loại hình tập đoàn nào để thực hiện chiến lược quốc gia?