Tuyên Quang và TP. HCM Đứng Đầu Về Thu Nhập Bình Quân Lao Động Trong Doanh Nghiệp Xây Dựng

Tuyên Quang và TP. HCM Đứng Đầu Về Thu Nhập Bình Quân Lao Động Trong Doanh Nghiệp Xây Dựng

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp xây dựng ngày càng được cải thiện và không ngừng tăng lên. Tuyên Quang và TP. HCM là hai địa phương có thu nhập bình quân lao động cao nhất trong ngành xây dựng.

Tuyên Quang và TP. HCM Đứng Đầu Về Thu Nhập Bình Quân Lao Động Trong Doanh Nghiệp Xây Dựng

Theo Báo cáo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010 - 2020 của Tổng cục Thống kê, ngành xây dựng đang ngày càng cải thiện thu nhập của người lao động và không ngừng tăng lên. Trong đó, Tuyên Quang và TP. HCM được xác định là hai địa phương có thu nhập bình quân lao động cao nhất trong ngành xây dựng.

Sự phát triển của ngành xây dựng

Theo báo cáo, ngành xây dựng chiếm khoảng 9,7% tổng số lao động trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2020. Trong giai đoạn 2010-2020, số lượng lao động ngành xây dựng bình quân mỗi năm giảm 1,0%. Tuy nhiên, thu hút khoảng 1,4 triệu lao động, trong đó có khoảng 0,3 triệu lao động nữ, chiếm 20,8% tổng số lao động ngành xây dựng.

Cơ cấu lao động và tăng trưởng thu nhập

Trong giai đoạn 2010-2020, cơ cấu lao động của doanh nghiệp xây dựng chia theo ba loại hình như sau: doanh nghiệp xây dựng nhà nước chiếm 7,6%, doanh nghiệp xây dựng ngoài nhà nước chiếm 90,9%, doanh nghiệp xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 1,5%.

Mặc dù lao động của doanh nghiệp xây dựng ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp xây dựng có quy mô nhỏ với lao động bình quân một doanh nghiệp thấp nhất. Trong khi đó, số lao động bình quân trên một doanh nghiệp xây dựng Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài là cao nhất.

Thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp xây dựng giai đoạn 2010-2020 tăng trung bình 7,1%/năm. Năm 2010, thu nhập trung bình một tháng của một lao động làm việc trong ngành xây dựng đạt 3,3 triệu đồng/người, sau 10 năm thu nhập của người lao động đã tăng lên 7,3 triệu đồng/người.

Tuyên Quang và TP. HCM dẫn đầu về thu nhập bình quân lao động

Trong số 63 tỉnh, thành, năm 2020, Tuyên Quang và TP. HCM là hai địa phương có thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp xây dựng cao nhất. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp xây dựng ở Tuyên Quang đạt 10 triệu đồng/tháng, trong khi TP. HCM đạt 9,3 triệu đồng/tháng.

Các địa phương khác như Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Kạn và Đà Nẵng cũng có thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp xây dựng khá cao, đạt từ 7,4 triệu đồng/tháng đến 8,1 triệu đồng/tháng.

Tổng kết

Nhìn chung, thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp xây dựng đã có sự cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2010-2020. Tuyên Quang và TP. HCM đứng đầu về thu nhập bình quân lao động trong ngành xây dựng, cho thấy sự phát triển và tiềm năng của ngành này trong các địa phương này.

[question] Trong giai đoạn 2010-2020, ngành xây dựng đã thu hút bao nhiêu lao động?,Các tỉnh, thành nào có thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp xây dựng cao nhất?