Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng lên 12% trong quý III/2023

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong quý III/2023 đã tăng lên 12%, so với 10% trong quý I/2023. Số liệu này cho thấy tình hình việc làm của thanh niên đang gặp khó khăn.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong quý III/2023 đã tăng lên 12%, so với 10% trong quý I/2023, theo số liệu của Tổng cục thống kê.

Điều này cho thấy tình hình việc làm của thanh niên đang gặp khó khăn.

Số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi 15-24 tuổi là 7,86% trong quý III/2023, tăng 0,45 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,16 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Hiện có hơn 1,5 triệu thanh niên trong độ tuổi này không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 12,1% tổng số thanh niên. Điều này có nghĩa là cứ 100 thanh niên sẽ có 12 người thất nghiệp.

Trong quý III/2023, số lượng thanh niên thất nghiệp tăng lên 95.500 người so với quý trước và giảm 81.200 người so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, có khoảng 434.300 thanh niên thất nghiệp, chiếm 40% tổng số người thất nghiệp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng GDP toàn cầu dự báo thấp hơn so với năm trước và khó khăn của kinh tế thế giới, tình hình việc làm của thanh niên vẫn chưa có nhiều biến động so với quý trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp trong độ tuổi lao động không thay đổi so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có một số doanh nghiệp cắt giảm hoặc giãn, hoãn lao động, nhưng tỷ lệ thất nghiệp chung vẫn không có nhiều biến động.

Trong quý III/2023, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là khoảng 1,08 triệu người, tăng 6.300 người so với quý trước và tăng 22.100 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là khoảng 1,07 triệu người, giảm 13.700 người so với cùng kỳ năm trước.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao nhất cả nước, tập trung ở lao động thuộc ngành dệt may, da giày thuộc tỉnh Bình Dương và TP HCM. Trong quý III/2023, thu nhập bình quân của người lao động là 7,1 triệu đồng, trong khi trong 9 tháng đầu năm là khoảng 7 triệu đồng/người.

Mức thu nhập này tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 451.000 đồng.

Tuy nhiên, dù có nhiều tiềm năng, lao động trẻ vẫn chưa được sử dụng hết.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam thường dao động ở mức 4%.

Trước đại dịch Covid-19, tỷ lệ này đã đạt mức cao kỷ lục là 10,4% vào quý III/2021.

Từ quý III năm 2023, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng dao động nhẹ và giữ mức 4,2% (hơn 2,2 triệu người).

Đáng chú ý, số lao động không sử dụng hết tiềm năng chủ yếu là những người từ 15-34 tuổi, chiếm 51,7%, cao hơn rất nhiều so với tỷ trọng lao động nhóm tuổi này trong lực lượng lao động, chỉ chiếm 33,2%.

Điều này cho thấy Việt Nam vẫn còn một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là nhóm lao động trẻ.

Tuy nhiên, số lao động không sử dụng hết tiềm năng đã giảm gần 0,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,3 triệu người (4,3%) trong 9 tháng đầu năm.

Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023 đã nhấn mạnh về việc cần tạo công ăn việc làm cho người lao động.

"Với tình trạng giảm giờ làm, giảm thu nhập, mất việc làm rất cao hiện nay, thì cứu trợ, hỗ trợ cho lao động là rất quý. Nhưng điều quan trọng nhất, gốc giải quyết vấn đề là cần tạo công ăn việc làm cho lao động", ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã nêu.

[question] Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi trong quý III/2023 tăng hay giảm so với quý trước?,Tại sao số lượng thanh niên thất nghiệp lại giảm so với cùng kỳ năm trước?