"Ứng cử viên đảng Cộng hòa rút lui sau khi được đề cử: Tình hình Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp tục bế tắc"

Sau khi được đề cử, ứng cử viên đảng Cộng hòa cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã rút lui do không đủ sự ủng hộ từ các Hạ nghị sỹ trong đảng. Tình hình lựa chọn người đứng đầu Hạ viện Mỹ tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động lập pháp và nguy cơ đóng cửa chính phủ.

Sau một cuộc bỏ phiếu kéo dài trong ngày 24/10

Hạ viện Mỹ đã chọn ông Tom Emmer, một Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa, làm ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ được đề cử, ông Emmer đã quyết định rút lui. Quyết định này đến sau khi ít nhất 25 Hạ nghị sỹ Cộng hòa tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tại Hạ viện.

Đây không phải là lần đầu tiên một ứng cử viên đảng Cộng hòa rút lui sau khi được đề cử

Trước đó, đã có hai ứng cử viên khác cũng từng bị rút lui vì không đủ sự ủng hộ từ các Hạ nghị sỹ trong đảng. Vấn đề lựa chọn người đứng đầu Hạ viện Mỹ đang gặp khó khăn do sự bất đồng trong đảng.

Hiện tại, Hạ viện Mỹ vẫn chưa có người đứng đầu kể từ khi ông Kevin McCarthy bị phế truất cách đây 3 tuần

Việc bầu người đứng đầu Hạ viện được coi là chuyện nội bộ của đảng Cộng hòa, nhưng bất đồng trong đảng đã gây khó khăn trong quá trình lựa chọn ứng cử viên. Đầu năm nay, Hạ viện Mỹ đã phải tiến hành 15 vòng bỏ phiếu mới có thể bầu ra người đứng đầu, là ông Kevin McCarthy.

Tình hình không có người đứng đầu Hạ viện đã ảnh hưởng đến hoạt động lập pháp của Quốc hội Mỹ

Trước mắt, việc thông qua ngân sách cho chính phủ trong năm tài khóa mới đang gặp khó khăn. Hạn chót cho việc thông qua ngân sách là ngày 17/11, và nếu không được Quốc hội thông qua và Tổng thống ký duyệt trước thời hạn này, chính phủ Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa một lần nữa.

Việc không có người đứng đầu Hạ viện đã gây ra một sự bế tắc trong quá trình lựa chọn người thích hợp cho vị trí Chủ tịch

Các cuộc bỏ phiếu liên tục và sự không đồng lòng trong đảng Cộng hòa đang tạo ra một tình hình khó khăn cho hoạt động lập pháp của Mỹ. Việc bầu người đứng đầu Hạ viện Mỹ là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết để đảm bảo sự ổn định và tiếp tục hoạt động của chính phủ.

[question] Ai là người thứ 3 được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ và sau đó tự rút lui?,Việc Hạ viện Mỹ không có người đứng đầu ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động lập pháp của Quốc hội Mỹ?