Unilever Tái Sinh Nhựa 50 Lần, Cải Thiện Đời Sống Lao Động Việt

Unilever đã tái sinh nhựa tới 50 lần, cải thiện đời sống cho hàng ngàn lao động ve chai tại Việt Nam. Đồng thời, Unilever cũng đặt mục tiêu tái chế 100% bao bì sản phẩm và giảm lượng nhựa nguyên sinh trong sản xuất.

Unilever, một tập đoàn đa quốc gia, đã triển khai một dự án tái sinh nhựa với mục tiêu cải thiện đời sống cho hàng ngàn lao động ve chai tại Việt Nam.

Được biết, Unilever đã tái sinh nhựa tới 50 lần, đồng thời đặt mục tiêu tái chế 100% bao bì sản phẩm và giảm lượng nhựa nguyên sinh trong sản xuất.

Mô hình kinh tế tuần hoàn nhựa của Unilever đã mang lại những lợi ích to lớn cho cộng đồng ve chai tại Việt Nam.

Thông qua chương trình "Hồi sinh rác thải nhựa", Unilever đã cung cấp bảo hộ lao động, hướng dẫn an toàn và đào tạo cho 2.500 lao động ve chai. Đồng thời, Unilever cũng đã cung cấp các sản phẩm chăm sóc gia đình và cá nhân hàng ngày cho các lao động ve chai.

Việc tái sinh nhựa không chỉ giúp cải thiện đời sống lao động ve chai mà còn đóng góp vào kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa trên đại dương đến năm 2030.

Unilever đã đặt mục tiêu giảm 75% lượng nhựa thải ra biển và tái chế 100% bao bì sản phẩm đến năm 2025.

Unilever đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thu gom và tái chế rác thải nhựa.

Tính đến nay, Unilever đã thu gom và tái chế được 25.000 tấn rác thải nhựa, sử dụng chúng để sản xuất bao bì và chai nhựa mới. Đồng thời, Unilever đã cắt giảm 52% lượng nhựa nguyên sinh trong sản xuất bao bì nhờ vào việc sử dụng nhựa tái chế.

Để đạt được những thành tựu này, Unilever đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác, cùng nhau xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa.

Unilever đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, doanh nghiệp SCGC và Dow để triển khai sáng kiến "Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa". Hiện tại, sáng kiến này đã có 28 thành viên, bao gồm các công ty tư nhân, nhà tái chế, thu gom, các tổ chức và chính quyền địa phương.

Unilever cũng đang tiến hành xây dựng một cơ chế trung hòa nhựa, nhằm đảm bảo lượng nhựa thải ra không vượt quá lượng nhựa thu vào.

Điều này cho thấy cam kết của Unilever trong việc tạo ra một vòng đời liên tục cho nhựa.

Unilever không chỉ tập trung vào việc tái sinh nhựa mà còn nỗ lực trong việc tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về việc phân loại rác thải nhựa.

Unilever đã truyền thông và giáo dục gần 12 triệu người dân về việc phân loại rác tại nguồn thông qua các kênh truyền thông trực tiếp và đại chúng. Đồng thời, Unilever cũng khuyến khích người tiêu dùng phân loại rác thải nhựa sau khi sử dụng, để vòng tuần hoàn của nhựa tiếp tục diễn ra.

Với những thành tựu đã đạt được và cam kết trong tương lai, Unilever hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các ngành công nghiệp khác tham gia vào việc giảm thiểu rác thải nhựa.

Unilever tin rằng việc tái sinh nhựa không chỉ là một giải pháp ngắn hạn mà còn là một cơ hội để xem nhựa như một nguồn tài nguyên thay vì rác thải.

Trên hết, Unilever đang đóng góp tích cực vào kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam.

Với mục tiêu tái chế 100% bao bì sản phẩm và giảm lượng nhựa nguyên sinh trong sản xuất, Unilever đang là một tấm gương sáng trong việc quản lý rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Unilever đã triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa ở đâu?,Mục tiêu của Unilever là gì đối với việc tái chế rác thải nhựa?