Uỷ ban Chứng khoán Việt Nam quyết định thay đổi quy định về ký quỹ trước giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài

Uỷ ban Chứng khoán Việt Nam đã chủ trì cuộc họp để thảo luận về giải pháp liên quan đến ký quỹ trước giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Uỷ ban Chứng khoán Việt Nam quyết định thay đổi quy định về ký quỹ trước giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài

Uỷ ban Chứng khoán Việt Nam (UBCK) vừa có động thái mới khi quyết định thay đổi quy định về ký quỹ trước giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp do Chủ tịch UBCK, bà Vũ Thị Chân Phương, chủ trì để thảo luận về giải pháp liên quan đến nội dung ký quỹ trước giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu của việc thay đổi quy định này là để thuyết phục các tổ chức xếp hạng trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Hiện nay, Thông tư 120 của Bộ Tài chính quy định giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vận hành theo mô hình "pre-funded market", tức là nhà đầu tư chỉ được giao dịch khi đã ký quỹ đủ 100% tiền/chứng khoán trên tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, quy định này đã trở thành rào cản với nhà đầu tư nước ngoài, khi chứng khoán/tiền sau khi khớp lệnh đã trở thành tài sản đảm bảo giao dịch. Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới không yêu cầu nhà đầu tư phải ký quỹ đủ 100% trước khi giao dịch. Do đó, việc thay đổi nội dung liên quan đến ký quỹ với nhà đầu tư nước ngoài là rất cần thiết để thu hút dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong cuộc họp, nhiều ý kiến đã được đưa ra.

Một trong số đó là cho phép công ty chứng khoán cấp margin dựa trên tài sản đảm bảo của nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ chiết khấu trong phạm vi kiểm soát rủi ro. Điều này có nghĩa là nếu tài sản đảm bảo ở ngân hàng lưu ký, thì công ty chứng khoán, khách hàng và ngân hàng lưu ký phải có sự thống nhất về định giá và quản lý tài sản.

Đây không phải là động thái đầu tiên của Việt Nam nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán.

Vào cuối tháng 10/2023, Việt Nam đã thông báo kế hoạch nới lỏng các thủ tục thanh toán trên thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này được coi là một biện pháp quan trọng để thuyết phục các tổ chức xếp hạng trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên mới nổi, từ đó có thể thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư mới chảy vào.

Ngoài việc thay đổi quy định về ký quỹ trước giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài, một yếu tố quan trọng khác trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam là việc sớm đưa hệ thống KRX vào vận hành.

Hệ thống KRX dự kiến sẽ vận hành vào cuối tháng 12/2023. Đã có các đợt kiểm thử gấp rút được triển khai với sự tham gia của cơ quan quản lý và thành viên thị trường, bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cũng đã thông báo sẽ xem xét xử lý vi phạm với bất kỳ công ty chứng khoán nào không tham gia hoặc không đạt yêu cầu kiểm thử hệ thống KRX. Đến cuối tháng 9/2023, tổng cộng 59 công ty chứng khoán đã kiểm thử thành công 100% các chức năng go-live của hệ thống KRX.

Việc thay đổi quy định về ký quỹ trước giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài và việc đưa hệ thống KRX vào vận hành là những bước quan trọng trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hy vọng rằng những động thái này sẽ giúp thu hút dòng vốn ngoại vào thị trường, đồng thời nâng cao uy tín và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao việc thay đổi quy định về ký quỹ trước giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài là cần thiết?,Hệ thống KRX sẽ được đưa vào vận hành vào thời điểm nào?