Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công: Những thách thức và giải pháp

Tình trạng giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương vẫn còn thấp so với kế hoạch. Báo cáo của Tổ công tác số 5 chỉ ra những nguyên nhân và đề xuất giải pháp để đẩy mạnh tiến độ giải ngân trong thời gian còn lại của năm 2023.

Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công là một trong những thách thức quan trọng mà một số địa phương đang phải đối mặt.

Theo báo cáo của Tổ công tác số 5, tình hình giải ngân trong tháng 9 tại 8 địa phương đã có sự cải thiện, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp so với kế hoạch được giao. Trong số này, tỉnh Đắk Nông đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất với 62,15%, trong khi Kon Tum lại đạt tỷ lệ giải ngân thấp nhất với chỉ 37,6%.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp được báo cáo là do vướng mắc về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính.

Cụ thể, việc lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hàng năm và quyết định thời gian bố trí vốn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc xác định giá đất để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng cũng gặp vướng mắc. Thủ tục cấp phép khai thác đất san lấp theo Luật Khoáng sản năm 2010 cũng tạo ra nhiều thủ tục phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Báo cáo của Tổ công tác số 5 cũng chỉ ra rằng, phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đang chậm so với kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Điều này gây khó khăn cho các địa phương trong việc cân đối nguồn lực và huy động vốn để thực hiện các chương trình.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã đề nghị các địa phương nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2023. Ông cũng yêu cầu các địa phương tăng cường đôn đốc và khẩn trương đề xuất phương án xử lý để tổng hợp và báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng.

Đối với các vướng mắc liên quan đến Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng các địa phương cần tăng cường giải ngân tối đa như đã cam kết. Ông cũng đề xuất phương án điều hòa linh hoạt giữa các nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, các cấp chính quyền tại các địa phương cần tăng cường chỉ đạo, sát sao và tổ chức thực hiện các dự án cụ thể theo tiến độ đã đề ra. Đồng thời, cần giải quyết các vướng mắc về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính, đặc biệt là về lập, thẩm định kế hoạch và bố trí vốn. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và các bộ, ngành liên quan để đẩy mạnh quá trình giải ngân và đạt được kết quả cao nhất.

Trong thời gian còn lại của năm, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn đang là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và sự phối hợp tốt giữa các địa phương và các cơ quan chức năng, hy vọng rằng tiến độ giải ngân sẽ được đẩy nhanh, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

[question] Tại sao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương ở Việt Nam vẫn rất thấp?,Địa phương nào có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất trong 8 tháng đầu năm 2023?