Văn hóa là yếu tố quan trọng trong quy hoạch Thủ đô

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội cần tập trung vào yếu tố văn hóa, theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Hội thảo khoa học đã diễn ra để thảo luận về quy hoạch Thủ đô trong thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" đã được tổ chức thành công vào ngày 21/11 bởi Thành ủy Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đại diện từ các cơ quan Trung ương, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại biểu từ các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Trong hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã trình bày tham luận với tư cách là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Ông nhấn mạnh rằng quy hoạch Thủ đô Hà Nội cần tập trung vào yếu tố văn hóa. Ông cho rằng trong quy hoạch Thủ đô, việc quan tâm hàng đầu đến yếu tố văn hóa là rất quan trọng.

Theo ông, quy hoạch Hà Nội cần nhất quán với trục phát triển sông Hồng về nhiều mặt như tâm linh, môi trường, giao thông, cây xanh, mật độ xây dựng, kiến trúc và văn hóa. Ông nhấn mạnh rằng Hà Nội cần trở thành một thành phố di sản, có văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, mang bản sắc Thủ đô ngàn năm văn hiến. Hà Nội cũng cần trở thành thành phố sáng tạo, công nghiệp văn hoá phát triển, thành phố thông minh và điểm đến du lịch văn hoá, ẩm thực và trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà cũng nhấn mạnh rằng Hà Nội đã là thành phố duy nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Việc triển khai quy hoạch Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trong hội thảo, các chuyên gia và nhà khoa học đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến quy hoạch Thủ đô. Các nội dung chính bao gồm lý luận và thực tiễn trong xây dựng quy hoạch Thủ đô, quy hoạch các ngành và quận, huyện TP Hà Nội, cơ chế và chính sách để phát triển Thủ đô, quản lý quy hoạch và phát triển không gian Thủ đô, và vai trò của các nguồn vốn tài chính và đất đai trong quy hoạch Thủ đô.

Hội thảo cũng nhằm mục đích gợi mở và đề xuất các ý tưởng, giải pháp xây dựng quy hoạch Thủ đô, đặc biệt là những nội dung đột phá và trọng tâm để thực hiện quy hoạch một cách hiệu quả và bền vững. Các ý kiến và đề xuất từ hội thảo sẽ được xem xét và tích hợp vào quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Hiện nay, TP Hà Nội đang tiến hành thu thập ý kiến từ các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng và nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội sẽ được thẩm định theo quy định của pháp luật sau khi thu thập đủ ý kiến từ các bên liên quan.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội là một công việc quan trọng và phức tạp, nhưng cũng đầy tiềm năng và cơ hội phát triển. Việc tập trung vào yếu tố văn hóa trong quy hoạch Thủ đô sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững và đặc biệt là giữ vững bản sắc văn hóa của Thủ đô Hà Nội.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Yếu tố văn hóa là yếu tố quan trọng nào trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội?,Những đặc điểm nào của Thủ đô Hà Nội được nhấn mạnh trong hội thảo?