"Văn hóa Việt Nam: Đầu tư và phát triển trong giai đoạn 2025-2035"

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Hùng, đã lý giải về chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa trong giai đoạn 2025-2035.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Hùng, đã phát biểu trong buổi thảo luận tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV về Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Hùng, đã phát biểu trong buổi thảo luận tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV về Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035. Xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hoá là nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Để hoàn thiện chương trình này, Bộ đã tổ chức hai hội thảo với sự tham gia của 63 địa phương, các chuyên gia và nhà khoa học.

Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hoá tập trung vào việc xây dựng môi trường văn hoá, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, từ đó quảng bá văn hoá Việt Nam.

Hiện nay, cả nước có 128 di tích đặc biệt quốc gia và di tích cấp tỉnh, nhiều trong số đó đang bị xuống cấp và hỏng hóc do thiếu nguồn lực. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát triển các di tích này là rất cần thiết và sẽ được đưa vào Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh về việc bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam như Tuồng, Chèo, Cải lương.

Ông cũng đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế về văn hóa để quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới.

Trong bối cảnh mở rộng ngoại giao văn hóa hiện nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn khu vực và vùng có đông đảo kiều bào Việt Nam sinh sống để đề xuất thành lập các trung tâm văn hóa.

Hiện tại, Việt Nam chỉ có 2 trung tâm văn hóa đặt tại Lào và Pháp, nhưng chưa được đầu tư đúng mức.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết tổng số vốn đề xuất cho chương trình chấn hưng văn hoá sẽ được sử dụng trong giai đoạn 2025-2035.

Số tiền này đã được cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng theo ngân sách từng giai đoạn.

Ông cũng nhấn mạnh rằng số tiền 350.000 tỉ đồng không phải là để lấy cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng văn hoá có 9 mục tiêu, thực hiện trên toàn quốc từ cấp xã đến huyện, tỉnh.

Bộ sẽ tiếp thu tất cả ý kiến góp ý cho chương trình, bao gồm cả những ý kiến khó nghe hoặc hiểu không đúng.

Bộ trưởng cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình.

Hiện nay, Bộ đã nghiêm túc tính toán và cầu thị tiếp thu tất cả ý kiến, và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có ý kiến về việc nỗ lực thông qua sớm chương trình này.

Văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, đòi hỏi sự đầu tư và phát triển lâu dài.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trích dẫn lời Bác Hồ: "Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, 100 năm thì phải trồng người, mà văn hóa là trồng người".

Vì vậy, việc đầu tư và phát triển văn hoá là cần thiết và cần có quỹ thời gian và công cụ để thực hiện.

[question] Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa của Việt Nam kéo dài trong thời gian nào?,Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã đề cập đến những mục tiêu nào trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng văn hóa?