Vận tải đường sắt đang suy giảm, chính sách ưu đãi chưa triển khai đúng mức

Vận tải đường sắt đang suy giảm, chính sách ưu đãi chưa triển khai đúng mức

Vận tải đường sắt đang suy giảm, chính sách ưu đãi chưa triển khai đúng mức

Vận tải đường sắt ở Việt Nam đang giảm sút, trong khi chính sách ưu đãi vẫn chưa được triển khai đúng mức.

Cần có sự quan tâm và đầu tư vào hạ tầng đường sắt để phát triển ngành vận tải này.

Vận tải đường sắt đang trải qua một giai đoạn suy giảm ở Việt Nam, trong khi chính sách ưu đãi vẫn chưa được triển khai đúng mức.

Điều này đã dẫn đến sự phụ thuộc quá lớn vào vận tải đường bộ, với những hệ lụy như chi phí cao, tiêu thụ nhiều nguồn lực và ô nhiễm môi trường.

Mặc dù vận tải đường sắt có nhiều ưu điểm như chi phí thấp, an toàn và tiết kiệm tài nguyên, nhưng thị phần của nó đã giảm theo từng năm.

Trước đây, thị phần vận tải đường sắt ở Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành, nhưng hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của vận tải đường bộ, hàng không và hàng hải, thị phần này đã giảm đi đáng kể.

Nguyên nhân của sự suy giảm này là do kết cấu hạ tầng, phương tiện và công nghệ đường sắt còn lạc hậu, khả năng kết nối với các phương thức vận tải khác còn hạn chế và tổ chức quản lý chưa đáp ứng yêu cầu thị trường.

Điều này đã khiến cho việc huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư phát triển đường sắt trở nên khó khăn.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương đã đặt vấn đề này lên bàn và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đưa ra giải pháp để xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, nhằm tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh này, Bộ GTVT đã lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch này đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Để thực hiện quy hoạch này, cần có sự đổi mới tư duy và nhận thức về vai trò của vận tải đường sắt.

Cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế, chính sách để ưu đãi và khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển đường sắt.

Đồng thời, cần tăng cường hợp tác quốc tế để chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đường sắt.

Ngoài ra, cần tập trung vào việc thu hút nguồn vốn đầu tư và đa dạng hóa các hình thức đầu tư cho các dự án đường sắt.

Cần có sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai quy hoạch và dự án đường sắt.

Cần kiện toàn mô hình tổ chức và quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt, đồng thời nâng cao năng lực và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt.

Để đẩy mạnh phát triển vận tải đường sắt, cần có sự hợp tác của các thành phần kinh tế trong việc đầu tư phương tiện và các công trình hỗ trợ cho hoạt động vận tải.

Cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này.

Trên cơ sở đó, việc xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam sẽ tạo ra động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần có sự quan tâm và đầu tư đúng mức vào ngành vận tải đường sắt.

[question] Tại sao thị phần vận tải đường sắt ở Việt Nam đang giảm dần?,Bộ GTVT đã đề xuất những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?