VDS Đối Mặt Với Hạn Mức Đáo Hạn Trái Phiếu Lớn Trong Năm Nay

Chứng khoán Rồng Việt (VDS) sẽ phải thanh toán hơn 2.776 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm nay, trong bối cảnh công ty đặt mục tiêu tăng trưởng.

Trong năm nay, Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đang đứng trước thách thức lớn khi phải thanh toán số lượng trái phiếu đáo hạn lên tới hơn 2.776 tỷ đồng. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng tài chính và kế hoạch phát triển của công ty trong thời gian tới.

Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu Mới

Vào ngày 28/3, VDS đã thành công trong việc phát hành lô trái phiếu mới với giá trị 500 tỷ đồng và lãi suất 8,3%/năm. Đợt phát hành này diễn ra vào ngày 4/3/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 4/3/2025, đánh dấu đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của VDS trong năm nay.

Đáo Hạn Trái Phiếu và Tình Hình Tài Chính

Tính đến thời điểm hiện tại, VDS đang quản lý 5 lô trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá lên tới 2.776,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, 4 trong số đó sẽ đáo hạn trong năm nay, tạo áp lực lớn lên dòng tiền của công ty.

Dù vậy, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của năm 2023 cho thấy, VDS đã ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 772 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2022. Tuy nhiên, nhờ việc giảm mạnh chi phí hoạt động tới 71%, công ty đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 413,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 330,2 tỷ đồng, so với mức lỗ sau thuế 115 tỷ đồng của năm trước.

Kế Hoạch Phát Triển và Tăng Vốn

Với mục tiêu tăng trưởng, VDS đã đề ra kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 983 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. Tuy nhiên, công ty cũng dự báo lợi nhuận sau thuế sẽ giảm 13% xuống còn 288 tỷ đồng do chi phí dự kiến tăng 49%.

Ngoài ra, VDS dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11,5% và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến là 10%. Công ty cũng có kế hoạch phát hành tối đa 114 triệu cổ phiếu trong hai đợt để nâng vốn điều lệ từ 2.110 tỷ đồng lên 3.240 tỷ đồng. Đợt đầu tiên sẽ phát hành 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành ESOP, với giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành đợt tăng vốn, VDS sẽ chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của VDS tại thời điểm gần nhất. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh cho các hoạt động ký quỹ, ứng trước, tự doanh và bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Kế hoạch tăng vốn và phát triển của VDS cho thấy sự lạc quan của công ty về tương lai, dù phải đối mặt với thách thức không nhỏ từ việc đáo hạn trái phiếu lớn trong năm nay.

Nguồn: Báo CafeF

[question] VDS có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên bao nhiêu sau hai đợt phát hành cổ phiếu?,Lợi nhuận sau thuế của VDS năm 2023 đã thay đổi như thế nào so với năm 2022?